خدمات تخصصی به صاحبان کسب و کار را از ما بخواهید. 

 در مورد استراتژی ما بیشتر بدانید

 

معرفی موسسه حقوقی اندیشه 

موسسه حقوقی اندیشه با تیمی از وکلای با سابقه و مشاورین حقوقی و مالیاتی متخصص از سال ۱۳۹۴ تاسیس شد و طی این سالها به بسیاری از شرکتهای داخلی و بین المللی و همچنین افراد مشاوره و خدمات حقوقی ارائه می‌دهد. موکلین ما را طیف گسترده‌ای از شرکت‌های بین المللی، شرکت‌های داخلی و نیز افراد تشکیل می دهند. ما بر اساس سنجش نیز شما بهترین و مقرون به صرفه‌ترین راهکار حقوقی را برای شما فراهم می‌آوریم. 

 

 

نحوه ارزیابی پرونده ها و مشاوره حقوقی در اندیشه 

وکلای ما ابتدا پرونده، مدارک و اسناد و اظهارات شما را بررسی می کنند و ارزیابی خود نسبت به پرونده به همراه پیشنهاد راه حل های حقوقی موجود، بررسی ریسک ها و نیز درصد تقریبی موفقیت پرونده رابه شما اعلام می کنند.

*لازم به توضیح است که در صورت ارجاع و قبولی وکالت پرونده مبلغ ابتدایی ارزیابی پرونده از مجموع حق الوکاله حذف خواهد شد.

 

ادامه مطلب 

 

هزینه های دادرسی چیست و پرداخت آن به چه صورت است؟  

برای شروع طرح هر دعوی در مراجع قضایی مراجعه کننده می بایست مبلغی را به  مراجع صالح به رسیدگی قضایی به عنوان هزینه داردسی بپردازد و در صورت پرداخت این هزینه رسیدگی آغاز میشود ، مگر در مورادی که اعسار از پرداخت( که درخواست آن باید به دادگاه صالح تقدیم گردد) به تایید دادگاه رسیده باشد.

 

ما برای پرسش‌های حقوقی شما پاسخ داریم

تیم موسسه حقوقی اندیشه با بهره گیری از دانش حقوقی و تجربیات خود به پرسش‌ها و مسایل حقوقی شما پاسخ می‌دهند و در حمایت از حقوق موکلین خود در طول مسیر دادرسی تلاش می‌کنند. اعضاء موسسه حقوقی اندیشه فراتر از-وکیل- و به عنوان مشاور امین در مسایل حرفه‌ای و شخصی به شما مشاوره حقوقی تخصصی ارائه می‌دهند.

امروزه جامعه نگاه مثبت تری به سرپرستی کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست پیدا کرده است و به همین منظور سال 1392 قانونی برای تشریح شرایط متقاضیان تصویب شده است که در مقاله زیر مختصرا به آن می پردازیم.

10 نفر تاریخ : 2/19/2020 12:18:00 PM

مسیولیت افراد در روابط قراردادی متناسب با تعهدات آنان پیش بینی شده است اما در مواقعی که افراد بدون انعقاد قرارداد و به صورت عرفی، تعهدات خود را انجام نمی دهند متعهد به جبران خسارت هستند. در مقاله زیر مختصرا به آن می پردازیم.

13 نفر تاریخ : 2/18/2020 1:08:16 PM

همانطور که می دانیم گاهی نقل و انتقالات اموال غیر منقول بدون سند رسمی صورت می پذیرد. در سال 1390 قانونی با عنوان " قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی" تصویب شده است که در مقاله زیر مختصرا به آن می پردازیم.

12 نفر تاریخ : 2/17/2020 12:01:38 PM

نکات حقوقی

  • امروزه جامعه نگاه مثبت تری به سرپرستی کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست پیدا کرده است و به همین منظور سال 1392 قانونی برای تشریح شرایط متقاضیان تصویب شده است که در مقاله زیر مختصرا به آن می پردازیم. قانون حمایت از کودک بی سرپرست یا بدسرپرست
  • مسیولیت افراد در روابط قراردادی متناسب با تعهدات آنان پیش بینی شده است اما در مواقعی که افراد بدون انعقاد قرارداد و به صورت عرفی، تعهدات خود را انجام نمی دهند متعهد به جبران خسارت هستند. در مقاله زیر مختصرا به آن می پردازیم. مطالبه خسارت خارج از قرارداد
  • همانطور که می دانیم گاهی نقل و انتقالات اموال غیر منقول بدون سند رسمی صورت می پذیرد. در سال 1390 قانونی با عنوان " قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی" تصویب شده است که در مقاله زیر مختصرا به آن می پردازیم. تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی
  • علامت تجاری یکی از مباحث مهم حقوق مالکیت فکری است که ثبت آن، حقوقی را برای مالک ان ایجاد می کند. در مقاله زیر مختصرا به این حقوق می پردازیم. حقوق ناشی از ثبت علامت
  • در فصل پنجم قانون استخدام کشوری و فصل سوم قانون کار، مشخصا به مرخصی مستخدمین رسمی و پیمانی پرداخته شده است که در مقاله زیر مختصرا به انواع این مرخصی ها و شرایط استحقاق آن می پردازیم. انواع مرخصی های استخدامی
  • شهرداری منطبق بر شرح وظایف محوله خود می بایستی از عملیات ساختمانی فاقد پروانه جلوگیری کند. عملیات مذکور در کمیسیون ماده 100 شهرداری بررسی می گردد که در مقاله زیر مختصرا به آن می پردازیم. ماده 100 قانون شهرداری
  • حمایت از حقوق مصرف کنندگان از سال 1388 با تصویت این قانون به مرحله اجرا درآمده است و در همین راستا انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان از سال 1390، شروع به کار کرده است. در مقاله زیر مختصرا به این حقوق می پردازیم. حقوق مصرف کننده در بستر الکترونیک
  • مطالبه حق کمیسیون بدون وجود قرارداد حق العمل کاری چیست و مطالبه حق کمیسیون در صورتی که قرارداد میان طرفین منعقد نشده باشد به چه شکل انجام می شود ؟