- خدمات تخصصی به صاحبان کسب و کار

- استراتژی ما

معرفی موسسه حقوقی اندیشه

 

موسسه حقوقی اندیشه با تیمی از وکلای با سابقه و مشاورین حقوقی و مالیاتی متخصص از سال ۱۳۹۴ تاسیس شد و طی این سالها به بسیاری از شرکتهای داخلی و بین المللی و همچنین افراد مشاوره و خدمات حقوقی ارائه می‌دهد. موکلین ما را طیف گسترده‌ای از شرکت‌های بین المللی، شرکت‌های داخلی و نیز افراد تشکیل می دهند. ما بر اساس سنجش نیز شما بهترین و مقرون به صرفه‌ترین راهکار حقوقی را برای شما فراهم می‌آوریم. 

 

ادامه مطلب  

 

نحوه ارزیابی پرونده ها و مشاوره حقوقی در اندیشه 

وکلای ما ابتدا پرونده، مدارک و اسناد و اظهارات شما را بررسی می کنند و ارزیابی خود نسبت به پرونده به همراه پیشنهاد راه حل های حقوقی موجود، بررسی ریسک ها و نیز درصد تقریبی موفقیت پرونده رابه شما اعلام می کنند.

* لازم به توضیح است که در صورت ارجاع و قبولی وکالت پرونده مبلغ ابتدایی ارزیابی پرونده از مجموع حق الوکاله حذف خواهد شد.

 

ادامه مطلب 

 

هزینه های دادرسی چیست و پرداخت آن به چه صورت است؟  

برای شروع طرح هر دعوی در مراجع قضایی مراجعه کننده می بایست مبلغی را به  مراجع صالح به رسیدگی قضایی به عنوان هزینه داردسی بپردازد و در صورت پرداخت این هزینه رسیدگی آغاز میشود ، مگر در مورادی که اعسار از پرداخت( که درخواست آن باید به دادگاه صالح تقدیم گردد) به تایید دادگاه رسیده باشد.

 

 

 

ما برای پرسش‌های حقوقی شما پاسخ داریم

رقابت نقشی اساسی در تجارت ایفاء می کند و قوانین تجاری در پی حفظ نظم و ایجاد فضای رقابتی سالم می باشند. با این حال بسیار مشاهده شده است که تجار به رقابت غیرمنصفانه یا مکارانه مبادرت نموده اند. در این نوشتار برآنیم مختصرا به این مفهوم در حقوق مالکیت فکری بپردازیم.

15 نفر تاریخ : 1/19/2021 9:22:00 AM

در دنیای امروزی مطبوعات نقشی مهم و اساسی در ایجاد آگاهی ایفاء می کند. در این نوشتار برآنیم که اصول حاکم در قوانین مطبوعات را با رویکرد مالکیت فکری مختصرا بیان کنیم.

26 نفر تاریخ : 1/13/2021 11:33:24 AM

در این یادداشت به مختصری از وظایف و مسئولیت‌های کیفری مدیران شرکت‌های تعاونی می‌پردازیم.

25 نفر تاریخ : 1/13/2021 11:00:00 AM

نکات حقوقی

  • رقابت نقشی اساسی در تجارت ایفاء می کند و قوانین تجاری در پی حفظ نظم و ایجاد فضای رقابتی سالم می باشند. با این حال بسیار مشاهده شده است که تجار به رقابت غیرمنصفانه یا مکارانه مبادرت نموده اند. در این نوشتار برآنیم مختصرا به این مفهوم در حقوق مالکیت فکری بپردازیم. رقابت مکارانه در حقوق مالکیت فکری
  • در دنیای امروزی مطبوعات نقشی مهم و اساسی در ایجاد آگاهی ایفاء می کند. در این نوشتار برآنیم که اصول حاکم در قوانین مطبوعات را با رویکرد مالکیت فکری مختصرا بیان کنیم. مطبوعات و کپی رایت
  • در این یادداشت به مختصری از وظایف و مسئولیت‌های کیفری مدیران شرکت‌های تعاونی می‌پردازیم. مدیران شرکت‌های تعاونی چه مسئولیت‌های کیفری دارند؟
  • مجازات سنگین مدیران شرکت‌ با مسئولیت محدود
  • نظام کپی رایت یا حق مولف از آثار تجسمی نیز حمایت می کند. در این مقاله برآنیم که به شروط حمایت و استثناء آن بپردازیم. هنرهای تجسمی و کپی رایت
  • مدیران عامل در شرکت‌های سهامی از نظر حقوقی و کیفری دارای مسئولیت‌های هستند که جنبه کیفری آن کمتر مورد توجه واقع می‌شود و همین موضوع بعدها هم برای این اشخاص و هم برای دیگران دردساز خواهد شد. در این مطلب کوتاه به چند جنبه کیفری مسئولیت‌های مدیرعامل پرداختیم. مجازات مدیرعامل؛ تحت چه شرایطی و چگونه؟
  • حمایت از آثار کپی رایتی شروطی دارد که برخی از آنها اجباری و برخی دیگر اختیاری هستند. در این نوشتار بر آنیم که مختصرا شروط مذکور رابیان کنیم . شرایط اجباری و اختیاری در حمایت از آثار ادبی و هنری
  • پدیدآورنده آثار کپی رایتی از حقوق مادی و معنوی برخوردار است که در این نوشتار برآنیم که حقوق مذکور، مدت حمایت و مبنای فکری حمایت از این حقوق را مختصرا بیان کنیم. مبانی فکری حمایت از آثار کپی رایتی