- خدمات تخصصی به صاحبان کسب و کار

- استراتژی ما

معرفی موسسه حقوقی اندیشه

 

موسسه حقوقی اندیشه با تیمی از وکلای با سابقه و مشاورین حقوقی و مالیاتی متخصص از سال ۱۳۹۴ تاسیس شد و طی این سالها به بسیاری از شرکتهای داخلی و بین المللی و همچنین افراد مشاوره و خدمات حقوقی ارائه می‌دهد. موکلین ما را طیف گسترده‌ای از شرکت‌های بین المللی، شرکت‌های داخلی و نیز افراد تشکیل می دهند. ما بر اساس سنجش نیز شما بهترین و مقرون به صرفه‌ترین راهکار حقوقی را برای شما فراهم می‌آوریم. 

 

ادامه مطلب  

 

نحوه ارزیابی پرونده ها و مشاوره حقوقی در اندیشه 

وکلای ما ابتدا پرونده، مدارک و اسناد و اظهارات شما را بررسی می کنند و ارزیابی خود نسبت به پرونده به همراه پیشنهاد راه حل های حقوقی موجود، بررسی ریسک ها و نیز درصد تقریبی موفقیت پرونده رابه شما اعلام می کنند.

* لازم به توضیح است که در صورت ارجاع و قبولی وکالت پرونده مبلغ ابتدایی ارزیابی پرونده از مجموع حق الوکاله حذف خواهد شد.

 

ادامه مطلب 

 

هزینه های دادرسی چیست و پرداخت آن به چه صورت است؟  

برای شروع طرح هر دعوی در مراجع قضایی مراجعه کننده می بایست مبلغی را به  مراجع صالح به رسیدگی قضایی به عنوان هزینه داردسی بپردازد و در صورت پرداخت این هزینه رسیدگی آغاز میشود ، مگر در مورادی که اعسار از پرداخت( که درخواست آن باید به دادگاه صالح تقدیم گردد) به تایید دادگاه رسیده باشد.

 

 

 

ما برای پرسش‌های حقوقی شما پاسخ داریم

طب سنتی در کشورهای با سابقه تاریخی از موضوعات آشنایی است و به نظر می رسد این نوع روشهای درمانی در کشورهای در حال توسعه مقبولتر است. این موضوع از یکی از مباحث مالکیت فکری است که سرمایه گذاران کشورهای توسعه یافته از ارزش آن آگاهی داشته و از منافع اقتصادی آن بهره مند می شوند در حالیکه توجه به این موضوع در کشورهای در حال توسعه، مغفول مانده است. در رشته نوشتار این موسسه به جایگاه این موضوع در نظام مالکیت فکری و بهره بردای اقتصادی از آن می پردازیم.

3 نفر تاریخ : 6/23/2021 11:32:31 AM

: طب سنتی در کشورهای با سابقه تاریخی از موضوعات آشنایی است و به نظر می رسد این نوع روشهای درمانی در کشورهای در حال توسعه مقبولتر است. این موضوع از یکی از مباحث مالکیت فکری است که سرمایه گذاران کشورهای توسعه یافته از ارزش آن آگاهی داشته و از منافع اقتصادی آن بهره مند می شوند در حالیکه توجه به این موضوع در کشورهای در حال توسعه، مغفول مانده است. در رشته نوشتار این موسسه به جایگاه این موضوع در نظام مالکیت فکری و بهره بردای اقتصادی از آن می پردازیم.

10 نفر تاریخ : 6/21/2021 9:54:03 AM

صنعت گردشگری نقشی اساسی در جذب سرمایه در کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه ایجاد می کند. در رشته نوشتارهای ایم موسسه، برآنیم به رابطه بین مالکیت فکری و این صنعت بپردازیم.

12 نفر تاریخ : 6/16/2021 10:02:07 AM

نکات حقوقی

  • طب سنتی در کشورهای با سابقه تاریخی از موضوعات آشنایی است و به نظر می رسد این نوع روشهای درمانی در کشورهای در حال توسعه مقبولتر است. این موضوع از یکی از مباحث مالکیت فکری است که سرمایه گذاران کشورهای توسعه یافته از ارزش آن آگاهی داشته و از منافع اقتصادی آن بهره مند می شوند در حالیکه توجه به این موضوع در کشورهای در حال توسعه، مغفول مانده است. در رشته نوشتار این موسسه به جایگاه این موضوع در نظام مالکیت فکری و بهره بردای اقتصادی از آن می پردازیم. طب سنتی و مالکیت فکری - بخش دوم
  • : طب سنتی در کشورهای با سابقه تاریخی از موضوعات آشنایی است و به نظر می رسد این نوع روشهای درمانی در کشورهای در حال توسعه مقبولتر است. این موضوع از یکی از مباحث مالکیت فکری است که سرمایه گذاران کشورهای توسعه یافته از ارزش آن آگاهی داشته و از منافع اقتصادی آن بهره مند می شوند در حالیکه توجه به این موضوع در کشورهای در حال توسعه، مغفول مانده است. در رشته نوشتار این موسسه به جایگاه این موضوع در نظام مالکیت فکری و بهره بردای اقتصادی از آن می پردازیم. طب سنتی و مالکیت فکری- بخش اول
  • صنعت گردشگری نقشی اساسی در جذب سرمایه در کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه ایجاد می کند. در رشته نوشتارهای ایم موسسه، برآنیم به رابطه بین مالکیت فکری و این صنعت بپردازیم. گردشگری و مالکیت فکری - بخش دوم
  • صنعت گردشگری نقشی اساسی در جذب سرمایه در کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه ایجاد می کند. در رشته نوشتارهای ایم موسسه، برآنیم به رابطه بین مالکیت فکری و این صنعت بپردازیم. گردشگری و مالکیت فکری - بخش اول
  • همانطور که می دانیم اموال فکری زایده تراوشات ذهنی اشخاص است و بدیهی است پدیدآورنده، شهروندِ دولت – کشوری خاص باشد. در این نوشتار بر آنیم به حقوق مالکیت فکری در ایران از منظر "حقوق شهروندی" بپردازیم و مختصر نگاهی بر مقررات داخلی داشته باشیم. حقوق شهروندی و تضمینات حقوق مالکیت فکری
  • بسیار مشاهده شده است که اشخاص، آثار مشترک و جمعی را یکسان می دانند. در این نوشتار برآنیم که به وضعیت حقوقی هریک از این آثار و وجه تمایز آنها بپردازیم. وجه تمایز آثار مشترک و جمعی
  • تا به امروز تلاش های بین المللی زیادی مبنی بر حمایت از حقوق مالکیت فکری در ارتباطات و مبادلات بین المللی از جمله صادرات، صورت پذیرفته است. در این نوشتار مختصرا به اقدامات مذکور و ثمره آن در حیطه صادرات، می پردازیم. صادرات اموال فکری
  • معماری مفهومی شناور بین مهندسی و هنر دارد و از منظر حقوق مالکیت فکری با مفاهیم "طرح صنعتی" و " ادبی – هنری" همراه است. در این نوشتار برآنیم به این مفهوم حقوقی بپردازیم. معماری در حقوق مالکیت فکری