- خدمات تخصصی به صاحبان کسب و کار

- استراتژی ما

معرفی موسسه حقوقی اندیشه

 

موسسه حقوقی اندیشه با تیمی از وکلای با سابقه و مشاورین حقوقی و مالیاتی متخصص از سال ۱۳۹۴ تاسیس شد و طی این سالها به بسیاری از شرکتهای داخلی و بین المللی و همچنین افراد مشاوره و خدمات حقوقی ارائه می‌دهد. موکلین ما را طیف گسترده‌ای از شرکت‌های بین المللی، شرکت‌های داخلی و نیز افراد تشکیل می دهند. ما بر اساس سنجش نیز شما بهترین و مقرون به صرفه‌ترین راهکار حقوقی را برای شما فراهم می‌آوریم. 

 

ادامه مطلب  

 

نحوه ارزیابی پرونده ها و مشاوره حقوقی در اندیشه 

وکلای ما ابتدا پرونده، مدارک و اسناد و اظهارات شما را بررسی می کنند و ارزیابی خود نسبت به پرونده به همراه پیشنهاد راه حل های حقوقی موجود، بررسی ریسک ها و نیز درصد تقریبی موفقیت پرونده رابه شما اعلام می کنند.

* لازم به توضیح است که در صورت ارجاع و قبولی وکالت پرونده مبلغ ابتدایی ارزیابی پرونده از مجموع حق الوکاله حذف خواهد شد.

 

ادامه مطلب 

 

هزینه های دادرسی چیست و پرداخت آن به چه صورت است؟  

برای شروع طرح هر دعوی در مراجع قضایی مراجعه کننده می بایست مبلغی را به  مراجع صالح به رسیدگی قضایی به عنوان هزینه داردسی بپردازد و در صورت پرداخت این هزینه رسیدگی آغاز میشود ، مگر در مورادی که اعسار از پرداخت( که درخواست آن باید به دادگاه صالح تقدیم گردد) به تایید دادگاه رسیده باشد.

 

 

 

ما برای پرسش‌های حقوقی شما پاسخ داریم

امروزه مهندسی ژنتیک نقش بسزایی در صنعت بیوتکنولوژی ایفاء می کند و در زمره اموال فکری محسوب می گردد. در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم به تعریف این مفهوم را بیان و جایگاه آن در حقوق ایران بپردازیم.

5 نفر تاریخ : 7/27/2021 7:53:48 AM

بسیار مشاهده شده است مفهوم نام تجاری با مفاهیمی چون علامت تجاری، نشانهای جغرافیایی، نام دامنه و برند اشتباه گرفته می شود. در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم به این تفاوتها و نگاه قانونگذار به این مفاهیم بپردازیم.

17 نفر تاریخ : 7/19/2021 10:57:21 AM

بسیار مشاهده شده است مفهوم نام تجاری با مفاهیمی چون علامت تجاری، نشانهای جغرافیایی، نام دامنه و برند اشتباه گرفته می شود. در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم به این تفاوتها و نگاه قانونگذار به این مفاهیم بپردازیم.

20 نفر تاریخ : 7/14/2021 12:02:07 PM

نکات حقوقی

  • امروزه مهندسی ژنتیک نقش بسزایی در صنعت بیوتکنولوژی ایفاء می کند و در زمره اموال فکری محسوب می گردد. در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم به تعریف این مفهوم را بیان و جایگاه آن در حقوق ایران بپردازیم. مهندسی ژنتیک و جایگاه آن در حقوق - بخش اول
  • بسیار مشاهده شده است مفهوم نام تجاری با مفاهیمی چون علامت تجاری، نشانهای جغرافیایی، نام دامنه و برند اشتباه گرفته می شود. در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم به این تفاوتها و نگاه قانونگذار به این مفاهیم بپردازیم. نام تجاری - بخش دوم
  • بسیار مشاهده شده است مفهوم نام تجاری با مفاهیمی چون علامت تجاری، نشانهای جغرافیایی، نام دامنه و برند اشتباه گرفته می شود. در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم به این تفاوتها و نگاه قانونگذار به این مفاهیم بپردازیم. نام تجاری - بخش اول
  • : امروزه استاندارد نقشی اساسی در انتخاب مصرف کنندگان کالا و خدمات ایفاء می کند. در رشته نوشتار این موسسه برآنیم به نقش استاندارد در یکی از مهم ترین حوزه های مالکیت فکری به نام اختراعات بپردازیم. استاندارد و اخترعات - بخش سوم
  • امروزه استاندارد نقشی اساسی در انتخاب مصرف کنندگان کالا و خدمات ایفاء می کند. در رشته نوشتار این موسسه برآنیم به نقش استاندارد در یکی از مهم ترین حوزه های مالکیت فکری به نام اختراعات بپردازیم. استاندارد و اختراعات - بخش دوم
  • امروزه استاندارد نقشی اساسی در انتخاب مصرف کنندگان کالا و خدمات ایفاء می کند. در رشته نوشتار این موسسه برآنیم به نقش استاندارد در یکی از مهم ترین حوزه های مالکیت فکری به نام اختراعات بپردازیم. استاندارد و اختراعات - بخش اول
  • امروزه دلالی یا واسطه گری یکی از مشاغل شناخته شده و پر درآمد محسوب می گردد. در این مقاله برآنیم که به نکات حقوقی حین قراردادهایی که با وساطه یا دلال منعقد می گردد، بپردازیم. نکات قراردادهای دلالی و واسطه گری
  • طب سنتی در کشورهای با سابقه تاریخی از موضوعات آشنایی است و به نظر می رسد این نوع روشهای درمانی در کشورهای در حال توسعه مقبولتر است. این موضوع از یکی از مباحث مالکیت فکری است که سرمایه گذاران کشورهای توسعه یافته از ارزش آن آگاهی داشته و از منافع اقتصادی آن بهره مند می شوند در حالیکه توجه به این موضوع در کشورهای در حال توسعه، مغفول مانده است. در رشته نوشتار این موسسه به جایگاه این موضوع در نظام مالکیت فکری و بهره بردای اقتصادی از آن می پردازیم. طب سنتی و مالکیت فکری - بخش سوم