- خدمات تخصصی به صاحبان کسب و کار

- استراتژی ما

معرفی موسسه حقوقی اندیشه

 

موسسه حقوقی اندیشه با تیمی از وکلای با سابقه و مشاورین حقوقی و مالیاتی متخصص از سال ۱۳۹۴ تاسیس شد و طی این سالها به بسیاری از شرکتهای داخلی و بین المللی و همچنین افراد مشاوره و خدمات حقوقی ارائه می‌دهد. موکلین ما را طیف گسترده‌ای از شرکت‌های بین المللی، شرکت‌های داخلی و نیز افراد تشکیل می دهند. ما بر اساس سنجش نیز شما بهترین و مقرون به صرفه‌ترین راهکار حقوقی را برای شما فراهم می‌آوریم. 

 

ادامه مطلب  

 

نحوه ارزیابی پرونده ها و مشاوره حقوقی در اندیشه 

وکلای ما ابتدا پرونده، مدارک و اسناد و اظهارات شما را بررسی می کنند و ارزیابی خود نسبت به پرونده به همراه پیشنهاد راه حل های حقوقی موجود، بررسی ریسک ها و نیز درصد تقریبی موفقیت پرونده رابه شما اعلام می کنند.

* لازم به توضیح است که در صورت ارجاع و قبولی وکالت پرونده مبلغ ابتدایی ارزیابی پرونده از مجموع حق الوکاله حذف خواهد شد.

 

ادامه مطلب 

 

هزینه های دادرسی چیست و پرداخت آن به چه صورت است؟  

برای شروع طرح هر دعوی در مراجع قضایی مراجعه کننده می بایست مبلغی را به  مراجع صالح به رسیدگی قضایی به عنوان هزینه داردسی بپردازد و در صورت پرداخت این هزینه رسیدگی آغاز میشود ، مگر در مورادی که اعسار از پرداخت( که درخواست آن باید به دادگاه صالح تقدیم گردد) به تایید دادگاه رسیده باشد.

 

 

 

ما برای پرسش‌های حقوقی شما پاسخ داریم

حل اختلاف دعاوی بین المللی عموما از طریق داوری میسر می شود و این موضوع در موضوعات مالکیت فکری بسیار بحث برانگیز است. در رشته نوشتارهای این موسسه، تفاوت دیدگاه هایی که منجر به مناقشه در این موضوع می گردد را بررسی می کنیم.

6 نفر تاریخ : 4/14/2021 8:25:00 AM

حل اختلاف دعاوی بین المللی عموما از طریق داوری میسر می شود و این موضوع در موضوعات مالکیت فکری بسیار بحث برانگیز است. در رشته نوشتارهای این موسسه، تفاوت دیدگاه هایی که منجر به مناقشه در این موضوع می گردد را بررسی می کنیم.

8 نفر تاریخ : 4/12/2021 9:44:19 AM

در این نوشتار به بررسی مسئولیت‌های کیفری و حقوقی که اختصاصا برای اعضای هیئت مدیره و ریاست آن تعریف شده است،می‌پردازیم.

6 نفر تاریخ : 4/12/2021 7:14:55 AM

نکات حقوقی

  • حل اختلاف دعاوی بین المللی عموما از طریق داوری میسر می شود و این موضوع در موضوعات مالکیت فکری بسیار بحث برانگیز است. در رشته نوشتارهای این موسسه، تفاوت دیدگاه هایی که منجر به مناقشه در این موضوع می گردد را بررسی می کنیم. داوری پذیری در مالکیت فکری - بخش دوم
  • حل اختلاف دعاوی بین المللی عموما از طریق داوری میسر می شود و این موضوع در موضوعات مالکیت فکری بسیار بحث برانگیز است. در رشته نوشتارهای این موسسه، تفاوت دیدگاه هایی که منجر به مناقشه در این موضوع می گردد را بررسی می کنیم. داوری پذیری در مالکیت فکری - بخش اول
  • در این نوشتار به بررسی مسئولیت‌های کیفری و حقوقی که اختصاصا برای اعضای هیئت مدیره و ریاست آن تعریف شده است،می‌پردازیم. مسئولیت کیفری  و مدنی اختصاصی هیئت مدیره شرکت سهامی
  • امروزه حضور در فضای مجازی، یکی از متداول ترین فعالیتهای روزمره، محسوب می گردد. ارتباط کاربران در پلتفرم هایی مانند توییتر و اینستاگرام با ابزارهای مختلفی از جمله هشتگ، امکانپذیر است. در رشته نوشتارهای این موسسه، به تعریف حقوقی هشتگ از منظر حقوقی می پردازیم. هشتگ از منظر حقوقی -بخش دوم
  • امروزه حضور در فضای مجازی، یکی از متداول ترین فعالیتهای روزمره، محسوب می گردد. ارتباط کاربران در پلتفرم هایی مانند توییتر و اینستاگرام با ابزارهای مختلفی از جمله هشتگ، امکانپذیر است. در رشته نوشتارهای این موسسه، به تعریف حقوقی هشتگ از منظر حقوقی می پردازیم. هشتگ از منظر حقوقی - بخش اول
  • مالکیت صنعتی در حوزه مالکیت فکری مشمول اختراعات و طرح های صنعتی می گردد. در این نوشتار برآنیم به معیارهای انتخاب دارنده اطلاعات برای حمایت قانونگذار در قالب اختراعات و اسرار تجاری بپردازیم. اسرار تجاری و اختراعات
  • تعیین مصادیق اسرار تجاری به دلیل ویژگی نهان آن، با دشواری هایی مواجه است و یکی از مهمترین بسترهای تجاری آن، کسب و کار است. در این نوشتار برآنیم مختصرا به مصادیق مشهور در زمینه کسب و کار بپردازیم. مصادیق اسرار تجاری در کسب و کار
  • مدیران تصفیه چه مسئولیت کیفری دارند؟