- خدمات تخصصی به صاحبان کسب و کار

- استراتژی ما

معرفی موسسه حقوقی اندیشه

 

موسسه حقوقی اندیشه با تیمی از وکلای با سابقه و مشاورین حقوقی و مالیاتی متخصص از سال ۱۳۹۴ تاسیس شد و طی این سالها به بسیاری از شرکتهای داخلی و بین المللی و همچنین افراد مشاوره و خدمات حقوقی ارائه می‌دهد. موکلین ما را طیف گسترده‌ای از شرکت‌های بین المللی، شرکت‌های داخلی و نیز افراد تشکیل می دهند. ما بر اساس سنجش نیز شما بهترین و مقرون به صرفه‌ترین راهکار حقوقی را برای شما فراهم می‌آوریم. 

 

ادامه مطلب  

 

نحوه ارزیابی پرونده ها و مشاوره حقوقی در اندیشه 

وکلای ما ابتدا پرونده، مدارک و اسناد و اظهارات شما را بررسی می کنند و ارزیابی خود نسبت به پرونده به همراه پیشنهاد راه حل های حقوقی موجود، بررسی ریسک ها و نیز درصد تقریبی موفقیت پرونده رابه شما اعلام می کنند.

* لازم به توضیح است که در صورت ارجاع و قبولی وکالت پرونده مبلغ ابتدایی ارزیابی پرونده از مجموع حق الوکاله حذف خواهد شد.

 

ادامه مطلب 

 

هزینه های دادرسی چیست و پرداخت آن به چه صورت است؟  

برای شروع طرح هر دعوی در مراجع قضایی مراجعه کننده می بایست مبلغی را به  مراجع صالح به رسیدگی قضایی به عنوان هزینه داردسی بپردازد و در صورت پرداخت این هزینه رسیدگی آغاز میشود ، مگر در مورادی که اعسار از پرداخت( که درخواست آن باید به دادگاه صالح تقدیم گردد) به تایید دادگاه رسیده باشد.

 

 

 

ما برای پرسش‌های حقوقی شما پاسخ داریم

آثار رایانه ایی حمایتی دوگانه در نظام مالکیت فکری دارند. بدین معنا که هم تحت حمایت حق مولف و هم حقوق اختراعات قرار می گیرند. در این نوشتار برآنیم به آثار رایانه ایی و حمایت قانون حق مولف بپردازیم.

6 نفر تاریخ : 2/24/2021 10:51:56 AM

در ماده 2 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، در دوازده بند انواع آثار مورد حمایت را احصا کرده است. در این نوشتار برآنیم به انواع این آثار بپردازیم.

14 نفر تاریخ : 2/22/2021 11:55:50 AM

نکات حقوقی

  • آثار رایانه ایی حمایتی دوگانه در نظام مالکیت فکری دارند. بدین معنا که هم تحت حمایت حق مولف و هم حقوق اختراعات قرار می گیرند. در این نوشتار برآنیم به آثار رایانه ایی و حمایت قانون حق مولف بپردازیم. آثار رایانه ایی و حق مولف
  • در ماده 2 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، در دوازده بند انواع آثار مورد حمایت را احصا کرده است. در این نوشتار برآنیم به انواع این آثار بپردازیم. آثار مورد حمایت کپی رایت و حق مولف
  • شرکت‌ها مرتکب خیانت در امانت می‌شوند؟
  • در رشته نوشتارهای این موسسه به اصول حاکم در نظام حق مولف در آثار ادبی و هنری پرداختیم و در تمامی نوشتارها، بیان شد که اصالت اثر از ضروریات و ملزمات حمایت از اثر ادبی و هنری است. در این نوشتار به مفهوم حقیقی این اصل می پردازیم. اصل اصالت - بخش دوم
  • در رشته نوشتارهای این موسسه به اصول حاکم در نظام حق مولف در آثار ادبی و هنری پرداختیم و در تمامی نوشتارها، بیان شد که اصالت اثر از ضروریات و ملزمات حمایت از اثر ادبی و هنری است. در این نوشتار به مفهوم حقیقی این اصل می پردازیم. اصل اصالت - بخش اول
  • آیا شرکت‌های تجاری مرتکب جرایم سایبری می‌شوند؟
  • تصور عموم این است که صرفا آثاری که ارزش هنری دارند تحت حمایت نظام کپی رایت یا حق مولف قرار می گیرد و از اصل عدم اهمیت ویژگی های اثر غافل هستند. در این نوشتار بر آنیم به تفسیر و چرایی این اصل بپردازیم. اصل عدم اهمیت ویژگی های اثر ادبی و هنری
  • بسیار مشاهده شده است که اشخاص به محض خطور ایده ایی به ذهن خود، در پی کسب گواهی اختراع، طرح صنعتی می باشند در حالیکه از از اصل عدم حمایت از ایده در اموال فکری، غافل هستند. در این نوشتار بر آنیم به تفسیر و چرایی این اصل بپردازیم. اصل عدم حمایت از ایده