مقالات منتشر شده در وبلاگ موسسه حقوقی اندیشه با هدف افزایش آگاهی عمومی در مورد مسائل رایج حقوقی و توسط وکلای این موسسه تهیه شده‌اند. درصورت نیاز به  اطلاعات بیشتر درباره هر کدام از موضوعات مطرح شده، می‌توانید با وکلای موسسه اندیشه در ارتباط باشید. 

۱۳۹۹/۱۲/۶

آثار رایانه ایی حمایتی دوگانه در نظام مالکیت فکری دارند. بدین معنا که هم تحت حمایت حق مولف و هم حقوق اختراعات قرار می گیرند. در این نوشتار برآنیم به آثار رایانه ایی و حمایت قانون حق مولف بپردازیم.

۱۳۹۹/۱۲/۴

در ماده 2 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، در دوازده بند انواع آثار مورد حمایت را احصا کرده است. در این نوشتار برآنیم به انواع این آثار بپردازیم.

۱۳۹۹/۱۱/۲۹

در رشته نوشتارهای این موسسه به اصول حاکم در نظام حق مولف در آثار ادبی و هنری پرداختیم و در تمامی نوشتارها، بیان شد که اصالت اثر از ضروریات و ملزمات حمایت از اثر ادبی و هنری است. در این نوشتار به مفهوم حقیقی این اصل می پردازیم.

۱۳۹۹/۱۱/۲۷

در رشته نوشتارهای این موسسه به اصول حاکم در نظام حق مولف در آثار ادبی و هنری پرداختیم و در تمامی نوشتارها، بیان شد که اصالت اثر از ضروریات و ملزمات حمایت از اثر ادبی و هنری است. در این نوشتار به مفهوم حقیقی این اصل می پردازیم.

۱۳۹۹/۱۱/۲۱

تصور عموم این است که صرفا آثاری که ارزش هنری دارند تحت حمایت نظام کپی رایت یا حق مولف قرار می گیرد و از اصل عدم اهمیت ویژگی های اثر غافل هستند. در این نوشتار بر آنیم به تفسیر و چرایی این اصل بپردازیم.

۱۳۹۹/۱۱/۱۹

بسیار مشاهده شده است که اشخاص به محض خطور ایده ایی به ذهن خود، در پی کسب گواهی اختراع، طرح صنعتی می باشند در حالیکه از از اصل عدم حمایت از ایده در اموال فکری، غافل هستند. در این نوشتار بر آنیم به تفسیر و چرایی این اصل بپردازیم.

۱۳۹۹/۱۱/۱۴

در دنیای تکنولوژی امروزی، ثبت اموال فکری به ویژه ثبت بین المللی آن اهمیت دارد. در این نوشتار برآنیم بر یکی از توافقات بین المللی در زمینه ثبت اختراعات به نام PCT بپردازیم.

۱۳۹۹/۱۱/۱۳

مجازات تکمیلی که نوعی از مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی است برای شرکت‌های تجاری نیز درنظرگرفته می‌شود. در این نوشتار کوتاه به مجازات‌های تکمیلی برای این اشخاص حقوقی خواهیم پرداخت.

۱۳۹۹/۱۱/۱۲

از مهمترین مسایل در دعاوی بین المللی، تعیین قانون حاکم در رفع اختلاف است. در رشته نوشتارهای موسسه، بر آنیم به روش متفاوت آن در دعاوی بین المللی مالکیت فکری بپردازیم.

۱۳۹۹/۱۱/۸

ورشکستگی در شرکت‌های تجاری امر پیچیده‌ای است که در بعضی مواقع برای آن جرم و مجازات هم در نظر گرفته شده است. در این مطلب به جنبه کیفری ورشکستگی در شرکت های تجاری پرداخته ایم.

داده ای یافت نشد.