۱۳۹۷/۶/۷

خدمات داوری یا مراجعه به مراجع حل اختلافات خصوصی پیشینه کهنی در علم حقوق دارد ، مراجعه به افراد معتمد محلی و یا به تعبیر عامیانه ریش سفیدان برای برای حل و فصل اختلافات میان افراد یکی از ابتدایی ترین شیوه های حل و فصل اختلافات میان افراد است ، پس شکل گیری دستگاه قضاوت به عنوان اصلی ترین مرجع حل وفصل اختلافات میان افراد ، نهاد داوری کم رنگ شده تا جایی که تقریبا " کارکرد خود را از دست داد ، ولی با گذشت چندین دهه و گستردگی پرونده های حقوقی نیاز به دادرسی تخصصی که با سرعت زیاد و تخصص بالا پرونده ها را بررسی کند بیشتر حس می شد ، همین امر منجر به تغییر شکل نهاد داوری از حکمیت ساده به نهاد تخصصی حقوقی تبدیل شود که نه تنها دعاوی داخلی میان طرفین بلکه در سطح بین المللی به حل و فصل دعاوی تجاری بپردازد.

۱۳۹۷/۶/۷

با توجه به نیاز همه گانه افراد برای مدون بودن حدود مسئولیت و انتفاع افراد دخیل در فعالیت های بازرگانی و غیر انتفاعی ثبت شخصیت حقوقی اولین گام برای این هدف است . قانون تجارت ایران با وجود قدمت و جامع بودن ساختاری و محتوایی تعداد قابل توجهی از شخصیت های حقوقی را به افراد معرفی می کند که وجه تمایز آنها از یکدیگر ساختار شکلی ، نحوه اداره و نظارت و حدود مسئولیت شرکا در مقابل یکدیگر، در مقابل شرکت و هم چنین در برابر افراد ثالث است که با در نظر گرفتن گستردگی این قالب های حقوقی و اعمال تجاری انتخاب شخصیت حقوقی مناسب برای فعالیت های تجاری بسیار مهم و بلکه حیاتی است .

۱۳۹۷/۶/۷

در طی چند دهه گذشته ایرانیان بسیاری رخت مهاجرت از وطن را به دلایل گوناگون برگزیدند با این وصف و علی رغم سالها اقامت در کشوری دیگر همچنان حل بسیاری از مسائل علی الخصوص مسایل شخصی آنها در گرو اقامه دعوی در دادگاه های ایران است.

۱۳۹۷/۶/۶

همانند سایر کشورها ، تعداد زیادی از ایرانیان نیز به دلایل مختلف ساکن کشورهای دیگرهستند ، در این خصوص باید گفت که علی رغم سکونت و یا اقامت این هم وطنان خارج از کشور ، بسیاری از جنبه های زندگی ایشان خصوصا" موارد مربوط به احوال شخصیه هم چنان تحت حاکمیت قوانین ایران است . از این رو ارائه خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور اهمیت بسیار زیادی دارد

۱۳۹۷/۶/۶

با شناخت کافی از نیازهای موکلین و با گسترش حیطه خدمات، موسسه حقوقی اندیشه از طریق مشارکت با شرکت -مدیر پویا- (اینجا را کلیک کنید) در کنار سرویس حقوقی به صاحبین مشاغل سایر خدمات مورد نیاز را در جهت توسعه کسب و کار و مارکتینگ به افراد و شرکتهای مختلف ارایه می دهد.

داده ای یافت نشد.