اعسار در پرداخت مهریه

0 0
  • تاریخ : ۱۳۹۹/۳/۱۹
  • بازدید : 164
  • چاپ این صفحه
امتیاز 0.00 تعداد رای 0

اعسار در پرداخت مهریه

پرداخت مهریه یکی از پررنگ ترین مشکلاتی است که زوج در عقد نکاح و با مطالبه زوجه، مواجه می شود و بسیار مشاهده شده است که میزان مهریه تعیین شده با درآمد زوج توازن نداشته و به نوعی زوج معسر در پرداخت، شناخته می شود. در این مقاله مختصرا به راهکار حقوقی در رفع این مشکل می پردازیم. 

 

اعسار از مهریه چیست ؟

همانطور که در مقالات قبلی نیز بیان شد، عسر و حرج یکی از اسباب سقوط تعهدات است و در عقد نکاح، مطالبه مهریه از سوی زوج، برای مرد تعهد ایجاد می کند و مرد متعهد به پرداخت فوری آن است و در همین راستا امکان توقیف اموال منقول یا غیرمنقولِ زوج وجود دارد بنابراین می توان نتیجه گرفت در صورت ثبوت اعسار زوج، اجرای "فوری" تعهد به پرداخت مهریه، ساقط  و زوج می تواند به صورت اقساط و به تناسب درآمد خود، بدهی را پرداخت است.

 

محکومیت به پرداخت مهریه

پرداخت مهریه از مسایل مالی است و راه وصول آن از طریق "قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی" امکانپذیر است. منطبق بر ماده 6 این قانون، معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد و عدم دسترسی مدیون به مال خود را نیز از مصادیق "نداشتن مال" دانسته و اثبات آن با مدیون است. مستثنیات دین، اموالی است که قابلیت توقیف ندارند که منطبق بر ماده 24 عبارتست از : منزل مسکونی که عرفا در شان مدیون باشد، اثاثیه و آذوقه مورد نیاز برای رفع حوایج روزانه و افراد تحت تکفل مدیون، کتب و ابزار علمی مدیون که متناسب با شان اوست، وسایل و ابزار کسب و پیشه مدیون، تلفن مورد نیاز مدیون و مبلغ ودیعه پراخت شده به موجر مشروط بر اینکه عین مستاجره بالاتر از شان مدیون نباشد.

 

مرجع صالح  و روند پیگیری

به طورکلی مرجع صالح در توقیف اموال و صدور اجراییه محکومیت های مالی، دادگاه و اجراییه ثبت می باشد و مراجع صالح در صدور اجراییه مهریه از دو طریق اجراییه ثبت و دفاتر ازدواج و طلاقی که عقد نکاح را منعقد نموده، میسر است.

دادخواست اعسار می بایستی تا قبل از صدور حکم قطعی (طلاق)، تنظیم گردد. لازم به  یادآوری است که دادخواست اعسار برای زوج هایی که خواهان طلاق می باشند نیز مسموع است چراکه در مواردی مشاهده شده است، زوج قصد طلاق دارد اما توان پرداخت نقدی مهریه را ندارد.

مدعی اعسار با در دست داشتن  حکم ِمحکومیت مالی، اقدام به تنظیم دادخواست اعسار می کند و علاوه بر آن نیازمند استشهادیه (عموما با شهادت کتبی دو نفر تنظیم می شود)، لیست مکتوب کلیه اموال منقول و غیرمنقول، لیست مکتوب میزان وجوه نقد حساب های بانکی و تمامی نقل و انتقالات صورت پذیرفته در یکسال گذشته است. مدعی با در دست داشتن مدارک خود به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و دادخواست مذکور را ارسال می کند.

 

نکات آخر

  • از مزایای اعسار زوج، به تعویق انداختن حکم جلب و حبس او تا قبل از صدور حکم قطعی است مشروط براینکه دادخواست اعسار  در فاصله یکماه از تاریخ ابلاغ اجراییه، ارسال شود و مازاد بر این مهلت چنانچه زوجه، زوج را جلب کرده باشد، آزادی او منوط به معرفی کفیل و سپردن وثیقه است و با رد شدن ادعای اعسار زوج، کفیل یا وثیقه گذار ملزم به تحویل زوج، طی 20 روز از تاریخ ابلاغ است.  
  • از دیگر مزایای ثبوت اعسار، رفع ممنوع الخروجی معسر منطبق برماده 23 قانون اجرای محکومیت های مالی است.
  • تنظیم دادخواست اعسار از سوی وکیل، ممکن است موجبات عدم پذیرش را فراهم کند چراکه پرداخت حق الوکاله ماهیتا با معسر بودن مدعی، منافات داشته و قابل ایراد است.
  • در صورت پذیرش ادعای اعسار زوج، مهریه تقسیط می شود و چنانچه زوج از پرداخت قسط خودداری کند، زوجه می تواند او را جلب و نهایتا حبس کند.

 

 

نگارنده : مریم مهردوست

منبع
امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش