نقل و انتقال علامت تجاری

0 0
 • تاریخ : ۱۳۹۹/۶/۳۰
 • بازدید : 41
 • چاپ این صفحه
امتیاز 0.00 تعداد رای 0

نقل و انتقال علامت تجاری

علائم تجاری در حکم اموالِ اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند، بنابراین قابلِ نقل و انتقال، خرید و فروش هستند. در این مقاله شرایط و انواع انتقال، مختصرا بیان خواهد شد.

 

نقل و انتقال علائم تجاری

این نوع انتقال ها زمانی رسمیت پیدا می کند که در قالب قرارداد، انجام پذیرد. در حقیقت قرارداد انتقال علامت تجاری، قراردادی است که دارنده علامت، به موجب آن، حقوق مربوط به علامت را به صورت جزئی یا کلی، منتقل می کند. همانطور که در نوشتار های قبلی نیز بیان شده، این انتقال می تواند در مرحله ثبتِ اظهارنامه یا پس از ثبت علامت محقق گردد. از سویی دیگر گاهی مشاهده شده که در برخی از مواقع این این انتقال همزمان با انتقالِ سرقفلی صورت می پذیرد.

 در حالت کلی، قوانین ملی کشورها مبین ملزماتِ شکلی و ماهوی انتقال است. از مصادیق رعایت شرایط ماهوی می توان به "قصد انتقال دهنده" اشاره کرد. بدین شرح که چنانچه قصد از انتقال، گمراه کردن مصرف کننده در رابطه با طبیعت، مبداء، ساخت، فرآیند و سایر خصوصیات کالا باشد، چنین نقل و انتقالی قابلیت ابطال از سوی ثالث را دارد. از مصادیق رعایت شرایط شکلی نیز می توان به تشریفاتِ ثبت اشاره کرد بدین شرح که انتقال می بایستی به صورت مکتوب باشد و انتقال شفاهی قابلیت استناد ندارد.

نکات حقوقی در انتقال علائم تجاری

تفکرسنتی در انتقال علامت این بود که علامت تجاری می بایستی به همراه موسسه و یا شرکت منتقل گردد اما در موافقتنامه تریپس، علامت را به عنوان کالایی تجاری که قابلیت نقل و انتقال دارد، معرفی کرده و به این انتقال، "انتقال صرف" Naked Assignment  گویند. توجه به نکات حقوقی زیر، در انتقال علائم تجاری، ضروری است.

 • درخواست ثبت انتقال باید توسط مالک علامت با نماینده قانونی او و یا انتقال گیرنده به" مرجع ثبت" ارسال شود.
 • درخواست می بایستی مکتوب باشد و خلاصه ایی از قراردادی که نشانگر تغییر مالکیت است با تاییدیه دفاتر اسناد رسمی، ضمیمه درخواست شود.
 • در صورت انتقال بخشی از علائم جمعی، مستندات مالکیت انتقال دهنده به همراه رضایت سایر شرکاء، می بایستی ضمیمه انتقال گردد.

انواع انتقال علامت تجاری

در قانون 1386، مقررات شفاف و روشنی در خصوص انتقال علائم تجاری بیان شده است که به انواع زیر تقسیم می شوند.

 • انتقال جزئی که می تواند در خصوص بخشی از محصولاتِ بنگاهی اقتصادی باشد و یا در محدوده خاصِ جغرافیایی، منتقل گردد.
 • انتقال در قالب عقد وثیقه.
 • انتقال سهم مشاعی از علامت تجاری که می بایستی به تایید سایر شرکاء در آید.
 • انتقال مالکیت اظهارنامه یا تقاضای ثبت علامت تجاری .
 • انتقال حق تقدم که برای اعضاء معاهدات بین المللی مصداق دارد و منطبق بر بند اول ماده 4 کنوانسیون پاریس، قابلیت انتقال دارد.
 • انتقال علائم جمعی که مراحل سختگیرانه تری در مقایسه با انتقال علائم فردی دارند و در برخی از مواقع نیازمند تصویب مقامات خاصی است.
 • انتقال ناشی از ادغام شرکت ها.
 • انتقال از طریق حکم دادگاه، از آنجاکه علائم در حکم اموال اشخاص حقیقی و حقوقی هستند، در برخی مواقع توسط دادگاه مصادره و حکم سلب مالکیت آن در رسیدگی قضایی صادر و خواهان پرونده، منتقل می گردد.
 • انتقال قهری که انتقال به ورثه از مصادیق آن می باشد.

گردآورنده  : مریم مهردوست

منبع
امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش