اصل اصالت - بخش دوم

0 0
 • تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
 • بازدید : 25
 • چاپ این صفحه
امتیاز 0.00 تعداد رای 0

اصل اصالت - بخش دوم

در رشته نوشتارهای این موسسه به اصول حاکم در نظام حق مولف در آثار ادبی و هنری پرداختیم و در تمامی نوشتارها، بیان شد که اصالت اثر از ضروریات و ملزمات حمایت از اثر ادبی و هنری است. در این نوشتار به مفهوم حقیقی این اصل می پردازیم.

 

اصالت در آثار ادبی و هنری

اصالت در حالت کلی به دو دسته مطلق و نسبی تقسیم می گردد.

 • اصالت مطلق : این نوع اصالت در خصوص آثار اولیه، آثاری که مورد نسخه برداری یا کپی قرار نگرفته است، مطرح می گردد. به عبارتی دیگر، اثر بر پایه اثری دیگر خلق نشده است.
 • اصالت نسبی : این نوع اصالت در خصوص آثار ثانویه مطرح می گردد. به عبارتی دیگر، اثر بر پایه اثری دیگر خلق شده است. برای مثال می توان آثار اقتباسی و ترجمه ها را مثال زد.

با تفکیک نوع اصالت توسط کارشناسان، میزان حمایت و مرزهای رعایت حقوق مادی و معنوی مشخص می گردد. بدین معنا که قانون به صورت مطلق از آثاری که اصالت مطلق دارند، حمایت می کند اما در خصوص حمایت از آثارثانویه یا آثاری با اصالتی نسبی دارند، شرط حمایت قانونگذار، رضایت پدیدآورنده اثر اولیه در استفاده از حقوق مادی و معنوی اوست. از سویی دیگر، تفکیک نوع اصالت در آثار اقتباسی به دشواری محقق می گردد. به طور خلاصه می توان گفت که معیار تشخیص تازگی، نوعی است و معیار تشخیص اصالت، ذهنی است.

اصالت در مصادیق آثار ادبی و هنری

تشخیص اصالت در آثار ادبی و هنری، رابطه ایی مستقیم با نوع اثر دارد. که در ادامه به تفکیک بیان می گردد.

 • آثار ادبی : در این آثار، اصالت ایده معیار حمایت نیست و صرفا اصالت در شکل بیان ظهور ایده معیار است. بنابراین یک ایده می تواند به اشکال مختلف ظهور پیدا کند و هرکدام از این اشکال، مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد.
 • آثار موسیقیایی : اصالت در این نوع آثار به تمامی عناصر و اجزاء اثر تعلق پیدا می کند. بدین شرح که ملودی، هارمونی و ریتم اثر موسیقیایی به تفکیک قابل حمایت است. از سویی دیگر باید به این نکته توجه کرد که شرط حمایت، ضرورت اجرای اثر توسط خالق اثر نیست و اثر می تواند برای اجرا و تدوین به دیگری سپرده شود.
 • آثار تجسمی : در این نوع آثار، معیار سنجش اصالت برخلاف دو مورد مطرح شده در بالا که اجرای شخصی معیار سنجش نیست، در این نوع آثار، معیار تشخیص اصالت، اجرای شخصی اثر توسط پدیدآورنده است. بدیهی در آثار مشترک تجسمی، به دلیل مشارکت پدیدآورندگان، تعلق اصالت به تمام پدیدآورندگان ممکن و نقش پدیدآورنده در خلق اثر مشترک، معیاری برای تحقق اصالت است.
 • پایگاه های داده : پایگاه داده عبارت است از طبقه بندی ارزشمند اطلاعات مانند طبقه بندی پروانه ها بر اساس معیارهای متفاوت که در حالت کلی به دو دسته فیزیکی – کاغذی و الکترونیک تقسیم می شود. اصالت در پایگاه های داده در نحوه چینش اطلاعات است.

هنرهای معاصر

هنرهای معاصر از جمله آثار مفهومی است و معیار اصالت در این نوع آثار، دو شرط دارد که عبارتست از :

 • یک : اثر نشاء گرفته از ایده باشد یا به عبارتی ایده منجر به آفرینش اثر شود.
 • دو : ادراک بیننده از اثر و ارزشگذاری ببینده، اثر را اصیل می کند. لازم به یادآوری است که ضرورتی به یکسان بودن ادراک تمامی بینندگان در ارزش هنری اثر نیست و هریک از بینندگان می توانند درک متفاوت داشته باشند اما به محض ارزشگذاری یک بیننده، اثر معاصر، اصیل محسوب می گردد.

گردآورنده  : مریم مهردوست

 

منبع
امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش