میترا پورمند وکیل پایه یک دادگستری موسسه حقوقی اندیشه

میترا پورمند

وکیل دادگستری، مشاور حقوقی و عضو هیئت مدیره

وکیل دادگستری، مشاور حقوقی و عضو هیئت مدیره
شماره تلفن: 09125303117
مژده پورمند وکیل پایه یک دادگستری بنیان گذار و مدیر عامل موسسه حقوقی اندیشه

مژده پورمند

وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی و مدیرعامل

وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی و مدیرعامل موسسه
شماره تلفن: 09121964606
زهره محمدی مدیر امور ثبتی کاردان حقوق و مسئول دفتر موسسه حقوقی اندیشه

زهره محمدی

کاردانی حقوق - مدیر دفتر

مدیریت امور ثبتی، کاردان حقوق و مدیر دفتر
شماره تلفن: 09382967003
نگین ارزانی مشاور حقوقی، تنظیم قراردادها و مدیریت پروژه‌های سازمانی موسسه حقوقی اندیشه

نگین ارزانی

مشاور حقوقی، تنظیم قراردادها و مدیریت پروژه‌های سازمانی

مشاور حقوقی، تنظیم قراردادها و مدیریت پروژه‌های سازمانی
شماره تلفن: 09129675869