مقالات منتشر شده در وبلاگ موسسه حقوقی اندیشه با هدف افزایش آگاهی عمومی در مورد مسائل رایج حقوقی و توسط وکلای این موسسه تهیه شده‌اند. درصورت نیاز به  اطلاعات بیشتر درباره هر کدام از موضوعات مطرح شده، می‌توانید با وکلای موسسه اندیشه در ارتباط باشید. 

۱۴۰۰/۷/۲۷

واژه R & D مخفف کلمات Research and Develop است که نقشی اساسی در تولیدات محصولات دارویی ایفاء می کند. در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم که به حمایت قانونی در این موضوع بپردازیم.

۱۴۰۰/۷/۱۸

واژه R & D مخفف کلمات Research and Develop است که نقشی اساسی در تولیدات محصولات دارویی ایفاء می کند. در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم که به حمایت قانونی در این موضوع بپردازیم.

۱۴۰۰/۷/۱۲

متقاضی استفاده از فناوری با دریافت مجوز بهره برداری و در ازای پرداخت رویالتی، موفق به عرضه کالا یا خدمات به بازار می گردد. در برخی مواقع پیش آمده که مجوزدهنده و مجوزگیرنده بازاری مشترک دارند و " با هم فروشی" واقع می گردد. از منظر برخی از حقوقدانها، این موضوع از مصادیق ضد رقابتی است که در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم که به این موضوع بپردازیم.

۱۴۰۰/۷/۷

متقاضی استفاده از فناوری با دریافت مجوز بهره برداری و در ازای پرداخت رویالتی، موفق به عرضه کالا یا خدمات به بازار می گردد. در برخی مواقع پیش آمده که مجوزدهنده و مجوزگیرنده بازاری مشترک دارند و " با هم فروشی" واقع می گردد. از منظر برخی از حقوقدانها، این موضوع از مصادیق ضد رقابتی است که در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم که به این موضوع بپردازیم.

۱۴۰۰/۶/۳۱

عموما دیتا – Data یا داده ها مورد حمایت قانونگذار قرار نمی گیرند اما این موضوع استثنئاتی نیز دارد که در رشته نوشتارهای این موسسه به آن می پردازیم.

۱۴۰۰/۶/۲۹

عموما دیتا – Data یا داده ها مورد حمایت قانونگذار قرار نمی گیرند اما این موضوع استثنئاتی نیز دارد که در رشته نوشتارهای این موسسه به آن می پردازیم.

۱۴۰۰/۶/۲۴

اخبار زیادی در خصوص سرقت آثار علمی و تبعات آن شنیده اید. در رشته نوشتارهای این موسسه، برآنیم که به ارکان و تبعات حقوقی آن بپردازیم.

۱۴۰۰/۶/۲۲

اخبار زیادی در خصوص سرقت آثار علمی و تبعات آن شنیده اید. در رشته نوشتارهای این موسسه، برآنیم که به ارکان و تبعات حقوقی آن بپردازیم.

۱۴۰۰/۶/۱۷

اخبار زیادی در خصوص سرقت آثار علمی و تبعات آن شنیده اید. در رشته نوشتارهای این موسسه، برآنیم که به ارکان و تبعات حقوقی آن بپردازیم.

۱۴۰۰/۶/۱۵

مجوزهای اجباری بهره برداری در اموال فکری اعم از ادبی وهنری و صنعتی صادر می گردد. در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم که به جهات اعطای این مجوزها بپردازیم.

۱۴۰۰/۶/۱۰

مجوزهای اجباری بهره برداری در اموال فکری اعم از ادبی وهنری و صنعتی صادر می گردد. در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم که به جهات اعطای این مجوزها بپردازیم.

۱۴۰۰/۶/۸

مجوزهای اجباری بهره برداری در اموال فکری اعم از ادبی وهنری و صنعتی صادر می گردد. در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم که به جهات اعطای این مجوزها بپردازیم.

داده ای یافت نشد.