ادغام از منظر رقابت و مالکیت فکری - بخش اول

0 0
  • تاریخ : ۱۴۰۰/۲/۱۳
  • بازدید : 310
  • چاپ این صفحه
امتیاز 5.00 تعداد رای 2

ادغام از منظر رقابت و مالکیت فکری - بخش اول

بسیارمشاهده شده است که شرکتها تجاری به دلایل مختلف از جمله کاهش سودهی و یا افزایش بدهی، درصدد ادغام با رقیب خود بر می آیند. در رشته نوشتار این موسسه برآنیم که به این موضوع ار منظر حقوق مالکیت فکری و رقابت بپردازیم.

ادغام-  Acquisition  چیست

ادغام در لغت به معنای ترکیب چند چیز با یکدیگراست و اقسام مختلفی دارد. عموما صاحبین بنگاه های تجاری به دلایل مختلفی از جمله افرایش بدهی و خطرِ ورشکستگی مبادرت به ادغام با رقیب خود می نمایند تا بدین وسیله کسب و کار خود را رونق بخشند.

در حقیقت دو شرکتی که با هم ادغام می شوند، ماهیت حقوقی مستقل خود را از دست داده و به نوعی منحل می گردند و در نتیجه ادغام، مالک شخصیت حقوقی جدید می شوند . همانطور که می دانید، دارایی و اموال  شرکتها دو جنبه مادی و معنوی دارند و این سوال مطرح می شود که پس از ادغام، مالکیت اموال هریک از طرفین ادغام به چه ترتیب می باشد!

ادغام آثار حقوقی دارد که انتقال دیون، تعهدات و مطالبات از متقاضیان ادغام به شرکت جدید از جمله آثار ادغام است.  بدیهی است در ادغام شرکت های تجاری با تابعیت متفاوت، پروسه انتقال اموال و تفکیک حقوق متقاضیان ادغام، نیازمند شفافیت  و صراحت بیشتری در مفاد قرارداد ادغام است.

رقابت در Acquisition

همانطور که بیان شد عموما طرفین ادغام، دو شرکت رقیب هستند که به دلایل مختلف قصد ادغام می کنند. حال این سوال مطرح می شود که دو شرکتی که قبل از ادغام رقیب هم بودنند چگونه می توانند دانش فنی خود را به اشتراک بگذارند و به نوعی به نوآوری مشترک دست پیدا کنند ! به بیانی دیگر روحیه رقابتی سابق، منعی بر نوآوری های جدید و استفاده بهینه جامعه مصرف کننده ندارد! بدیهی است اگر روحیه رقابت طرفین، به شکلی هدفمند تعدیل پیدا نکند، محرومیت جامعه را در پی دارد بنابراین ضرورت دارد که ارگانی بر شرکت های ادغام شده، نظارت داشته باشد یا خیر!

آثار انحلال شرکت های متقاضی ادغام

در مفاهیم حقوقی، ادغام تهدیدی بر رقابت محسوب شده و درهمین راستا اعلامیه ضمانت اجراهای ادغام اتحادیه اروپا، بررسی تبعات ضد رقابتی را بر عهده کارگروه ادغام نهاده است. همانطور که بیان شد برای تاسیس شخصیت حقوقی شرکت حاصل از ادغام، نیازمند انحلال شرکت های متقاضی ادغام هستیم و به همین ترتیب دو موضوع مطرح می گردد :

  • ممکن است امکان دسترسی متقاضیان ادغام به دارایی های فکری محدود گردد
  •  در نتیجه ادغام، دارایی فکری متقاضیان ادغام، تجمیع شده و احتمال انحصار و عدم رقابت در بازار مطرح می گردد

برای مثال در نظر بگیرید  که دسترسی دو شرکت رقیب به شبکه توزیع  و لیست مشتریان ، بالغ بر پنجاه درصد بازارهدف  باشد که با ادغام متقاضیان ادغام، عرصه بر دیگر رقبا تنگ شده و به نوعی انحصار به وجود می آید. این موضوع تهدیدی جدی بر "رقابت موثر" است و راهکار پیشنهادی حقوقدانها، انتقال دارایی هایی  که تهدیدی بر "رقابت" هستند به رقبای بالفعل یا بالقوه موجود حین ادغام است و بدین ترتیب از نشاط بازارمحافظت شده و روحیه رقابت پذیری در بازار حفظ می گردد.

گردآورنده  : مریم مهردوست

منبع
امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش