اسرار تجاری و اختراعات

0 0
  • تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
  • بازدید : 281
  • چاپ این صفحه
امتیاز 5.00 تعداد رای 1

اسرار تجاری و اختراعات

مالکیت صنعتی در حوزه مالکیت فکری مشمول اختراعات و طرح های صنعتی می گردد. در این نوشتار برآنیم به معیارهای انتخاب دارنده اطلاعات برای حمایت قانونگذار در قالب اختراعات و اسرار تجاری بپردازیم.

 

اسرار تجاری و حق اختراعات

همانطور که در رشته نوشتارهای قبلی بیان شده است، حمایت از اطلاعات در قالب اسرار نیازمند عدم فاش و حمایت در قالب اختراعات، نیازمند فاش جزییات در اداره ثبت اختراعات کشور مربوطه می باشد. به دلیل همین ویژگی است که حمایت قانونی از اختراعات محدود به زمان ( در اغلب کشورها بیست سال) و حمایت از اسرار تجاری محدود به زمان نیست و تا قبل از افشاء اطلاعات است.

از سویی دیگر جدید و ابداعی بودن از ویژگی های اصلی اختراعات است درحالیکه وجود این ویژگی در حمایت از اسرار تجاری، ضرورت نداشته و وصف تازگی در آن موضوعیت ندارد. می توان گفت هر اختراعی می تواند سر تجاری محسوب گردد درحالیکه معکوس آن صادق نیست.

در انتها باید بیان داشت که نقش مکمل و حمایتی اسرار تجاری از نظام حق مولف برای دارندگان اطلاعات فنی حائز اهمیت است چراکه دارنده اختراع می تواند تا پیش از تقدیم اظهارنامه گواهی اختراع خود، از آن در قالب اسرار تجاری، محافظت نماید.

معیارهای ارجحیت نظام های اسرار تجاری و حق اختراع بر یکدیگر

با توضیحات فوق، متوجه شدیم که گستره حمایتی اسرار تجاری وسیعتر از حق اختراع است و از آنجا امکان حمایت دو سویه این دو نظام وجود ندارد، ملاحضاتی در ترجیح یکی از دو نظام مطرح می گردد که مختصرا به آن می پردازیم.

  • ماهیت فناوری : به نظر می رسد اگر احتمال دسترسی رقبا به فناوری وجود داشته باشد، حمایتِ حق اختراعی به نفع دارنده اطلاعات است چراکه حقوق اسرار تجاری منعی برای دستیابی مشروع اطلاعات توسط رقبا نداشته و به محض وقوع آن، حمایت برداشته می گردد.
  • هزینه ثبت و نگهداری : عموما هزینه ثبت اختراع و محافظت از گواهی اختراع مستلزم صرف هزینه های هنگفتی است که سزاوار است با برگشت سرمایه بررسی شده تا دارنده اطلاعات آگاهانه اقدام نماید.
  • ارزشمندی در بازار : حمایت از اختراعات محدود به زمان بوده در حالیکه حمایت از اسرار تا قبل افشاء آن می باشد. برای مثال فرمول کوکاکولا بیش از صد سال است که تحت سر تجاری حمایت می گردد در حالیکه اگر در قالب اختراعات حمایت می شد، امروز در دایره اموال مشترک قرار گرفته و سودآوری خود را از دست داده بود.
  • رعایت تشریفات : ثبت اختراعات به دلیل روند سازمانی آن نیازمند تشریفات و طی زمانی خاص است و لازم است دارنده اطلاعات به زمانبندی آن در دریافت گواهی اختراع توجه نماید.
  • خطر افشاء و آگاهی رقبا : این موضوع در خصوص اختراعات مطرح است چراکه با افشاء آن، خطر ایده گرفتن رقبا و تولید محصولی مشابه در بازار به وجود می آید.
  • محافظت و ایمنی در حمایت از راز : این موضوع در خصوص اسرار تجاری مطرح است بدین معنا که دارنده اطلاعات می بایستی از میزان رازداری همکاران خود مطلع بوده و ریسک آن را به حداقل رساند چراکه به محض افشاء آن، حمایت قانون را از دست می دهد.
  • وضعیت اقتصادی دارنده اطلاعات : بسیار مشاهده شده است که میزان سرمایه دارنده اطلاعات در برخورداری از نوع حمایت تاثیر گذار است و عموما صاحبین سرمایه بزرگ مبادرت به دریافت گواهی اختراعات می نمایند در حالیکه صاحبین سرمایه کوچک حمایت اسرار تجاری را ترجیح می دهند.

گردآورنده  : مریم مهردوست

منبع
امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش