مقالات منتشر شده در وبلاگ موسسه حقوقی اندیشه با هدف افزایش آگاهی عمومی در مورد مسائل رایج حقوقی و توسط وکلای این موسسه تهیه شده‌اند. درصورت نیاز به  اطلاعات بیشتر درباره هر کدام از موضوعات مطرح شده، می‌توانید با وکلای موسسه اندیشه در ارتباط باشید. 

۱۳۹۸/۹/۳

در مقاله زیر مختصرا به نکات حایز اهمیت حقوقی در تنظیم قرارداد اجاره می پردازیم

۱۳۹۸/۹/۳

نمود خارجی آثار پدیدآورنده ادبی اغلب در قالب نسخ چاپی می باشد و در مقاله زیر مختصرا به ارتباط حمایت قانونی با نخستین چاپ اثر خواهیم پرداخت.

۱۳۹۸/۹/۳

کنوانسیون برن به منظور حمایت از آثار ادبی و هنری ایجاد شده است و تا کنون 165 کشور در آن عضئ هستند. در مقاله زیر مختصرا به نقش حمایتی این کنوانسیون می پردازیم.

۱۳۹۸/۹/۳

کنوانسیون برن به منظور حمایت از این آثار پیش بینی شده است و متاسفانه کشور ما تاکنون عضو این کنوانسیون نشده و در نتیجه از حمایتهای بین الملی برخوردار نمی باشد, اما قوانینی در این خصوص درج شده اعم از : قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 که ماده 22 این قانون شرط حمایت به شرح زیر را بیان کرده است.

۱۳۹۸/۸/۲۰

جرایم سایبری و یا رایانه ای، نوعی از جرایم هستند که در محیط سایبر که یک محیط مجازی و غیر ملموس می‌باشد به وجود می آیند .در تعریف محدود، اگر رایانه صرفاً ابزار و وسیله ارتکاب جرم باشد نمی‌توان آنرا جرم در زمره جرایم کامپیوتری قلمداد کرد اما در تعریف گسترده هر فعل یا ترک فعلی که از طریق یا به کمک سیستم‌های کامپیوتری رخ می‌دهند جرم کامپیوتری قلمداد می‌شود.

۱۳۹۸/۸/۲۰

مختصرا با مفهوم قانونی دلال و دلالی و وظایف قانونی آشنا خواهید شد.

۱۳۹۸/۸/۲۰

مفاهیم قانونی ضابط قضایی و وظایف آن مختصرا در مقاله زیر آورده شده است.

۱۳۹۸/۸/۲۰

در قانون به منظور حمایت از حقوق خواهان و جلوگیری از تضعیع خواسته قرار تامین دلیل پیش بینی شده است که در مقاله زیر مختصرا به آن می پردازیم.

۱۳۹۸/۸/۲۰

شهرداری نهادی عمومی غیردولتی است که مهم ترین وظیفه آن خدمات رسانی به شهروندان است. در مواردی این نهاد در ایفای وظایف خود به شهروندان مسبب بروز خساراتی می گردد که در این مقاله مختصرا به احکام خاص رجوع به شهرداری و پرسنل تحت آموزش آن اشاره می شود.

داده ای یافت نشد.