سالار حق پرست

درخواست آنالیز کسب و کارم رو با ناامیدی ثبت کردم. اما نتیجه برام فراتر از انتظار بود. مدیریت تیم از نظر من صرفا رسیدگی به عملکرد افراد بود. در صورتی که قراردادهای استخدام و پیمانکاری ریسک‌های زیادی برای من داشت که ازشون غافل بودم. خوشحالم که این ریسک برطرف شده و اطمینان دارم که به زودی از موسسه اندیشه خدمات حقوقی کامل کسب و کار رو دریافت خواهیم کرد.