میترا پورمند وکیل پایه یک دادگستری موسسه حقوقی اندیشه
شماره تلفن: 09125303117
وکیل دادگستری، مشاور حقوقی و عضو هیئت مدیره

میترا پورمند

وکیل دادگستری، مشاور حقوقی و عضو هیئت مدیره

مژده پورمند وکیل پایه یک دادگستری بنیان گذار و مدیر عامل موسسه حقوقی اندیشه
شماره تلفن: 09121964606
وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی و مدیرعامل موسسه

مژده پورمند

وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی و مدیرعامل

زهره محمدی مدیر امور ثبتی کاردان حقوق و مسئول دفتر موسسه حقوقی اندیشه
شماره تلفن: 09382967003
مدیریت امور ثبتی، کاردان حقوق و مدیر دفتر

زهره محمدی

کاردانی حقوق - مدیر دفتر

نگین ارزانی مشاور حقوقی، تنظیم قراردادها و مدیریت پروژه‌های سازمانی موسسه حقوقی اندیشه
شماره تلفن: 09129675869
مشاور حقوقی، تنظیم قراردادها و مدیریت پروژه‌های سازمانی

نگین ارزانی

مشاور حقوقی، تنظیم قراردادها و مدیریت پروژه‌های سازمانی

پویا محمدی بازاریابی، توسعه کسب و کار دیجیتال موسسه حقوقی اندیشه
شماره تلفن: 02122890481
بازاریابی، توسعه کسب و کار دیجیتال

پویا محمدی

بازاریابی، توسعه کسب و کار دیجیتال