شماره تلفن: 09125303117
وکیل دادگستری، مشاور حقوقی و عضو هیئت مدیره

میترا پورمند

وکیل دادگستری، مشاور حقوقی و عضو هیئت مدیره

مژده پورمند موسسه حقوقی اندیشه
شماره تلفن: 09121964606
وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی و مدیرعامل موسسه

مژده پورمند

وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی و مدیرعامل

زهره محمدی موسسه حقوقی اندیشه
شماره تلفن: 09382967003
مدیریت امور ثبتی، کاردان حقوق و مدیر دفتر

زهره محمدی

کاردانی حقوق - مدیر دفتر

نگین ارزانی موسسه حقوقی اندیشه
شماره تلفن: 09129675869
مشاور حقوقی، تنظیم قراردادها و مدیریت پروژه‌های سازمانی

نگین ارزانی

مشاور حقوقی، تنظیم قراردادها و مدیریت پروژه‌های سازمانی

پویا محمدی موسسه حقوقی اندیشه
شماره تلفن: 02122890481
بازاریابی، توسعه کسب و کار دیجیتال

پویا محمدی

بازاریابی، توسعه کسب و کار دیجیتال