قرارداد استخدام مسئول خرید مواد غذایی و تجهیزات رستوران

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 6 صفحه
نوع قرارداد: استخدام

توضیحات

دانلود قرارداد استخدام مسئول خرید مواد غذایی و تجهیزات رستوران

قرارداد استخدام مسئول خرید مواد غذایی و تجهیزات رستوران