قرارداد پیمانکاری و اجاره داربست

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 6 صفحه
نوع قرارداد: پیمانکاری

توضیحات

دانلود قرارداد پیمانکاری و اجاره داربست

موضوع قرارداد:

  • موضوع این قرارداد عبارت است از حمل ، نصب و برچیدن داربست برای نمای بیرونی و قسمت های داخلی سازه در حال ساخت / تعمیر مطابق با نقشه ساختمان و دستور العمل مهندسین عمران.