قرارداد تعبیه و نگهداری از فضای سبز

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 4 صفحه
نوع قرارداد: ارائه خدمات

توضیحات

دانلود قرارداد تعبیه و نگهداری از فضای سبز

موضوع قرارداد:

  • تهیه بستر فضای سبز ، سیستم آبیاری مخصوص برای آپارتمان و مشاعات آن
  • کاشت نشا درخت و بوته های گل ( کاشت نشا با توجه به فصل ، نظر کارفرما و هم چنین اقلیم انجام می شود )
  • سم پاشی
  • برف روبی و هرس و جمع آوری ضایعات درختان
  • مبارزه با علف های هرز و آفات
  • ترمیم و اصلاح درختان و درختچه ها
  • خاک ریزی و کود پاشی
  • نصب آب نما و تعمیر آن
  • استفاده از انواع کودها ( درصورت استفاده از کود شیمیایی باید با کسب اذن از کارفرما و با ارائه مشخصات دقیق کود به وی انجام شود. )