تأثیر مرور زمان بر دعاوی چک

    تأثیر مرور زمان بر دعاوی چک

در حقوق تجارت، تاثیر مرور زمان در دعاوی چک یکی از مسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود. به علت آنکه  موضوع مذکور، مشمول ماده ۳۱۸ قانون تجارت و مرو...
تبدیل قرارداد موقت به دائم

 فرایند تبدیل قرارداد موقت به دائم

قرارداد موقت، یک توافق نامه حقوقی است که میان کارفرما و کارگر منعقد می‌شود. این قرارداد شرایط و تعهدات از جمله حقوق و وظایف طرفین، مدت قرارداد، شرایط...
مراحل اخذ جواز کسب کارگاه تولیدی

مراحل اخذ مجوز کارگاه تولیدی

اخذ مجوز کارگاه تولیدی برای تمامی کسب‌وکارهایی که تصمیم به فعالیت در زمینه تولیدی دارند، ضروری است. به طور کلی نخستین گام، در راه اندازی کارگاه یا کار...