دعاوی املاک

دعاوی املاک

در ایران امروز، ملک یکی از گرانبهاترین و دارایی ها و از ارزشمندترین سرمایه های مادی یک فرد است. بنابراین می توان ادعا کرد از رایج ترین دعاوی، ملک و دغ...
دعاوی تخصصی

دعاوی تخصصی

دعاوی تخصصی دعاوی هستند که بررسی و صدور حکم در مورد آنها، نیاز به اشراف به موضوع دعوی به صورت تخصصی دارد. این دسته از دعاوی با دعاوی اختصاصی از این نظ...
مفهوم دعاوی و انواع آن

مفهوم دعاوی و انواع آن

حتما تاکنون کلمه ی دعاوی برخورد کرده اید . اما دعوی یا دعاوی به چه معناست ؟ در این مطلب با این مفهوم وتاریخچه آن آشنا خواهیم شد. دعوی یا دعوا به چه مع...
حوادث شهری و مسئولیت مدنی شهرداری

حوادث شهری و مسئولیت مدنی شهرداری

شهرداری نهادی عمومی غیردولتی و مهم ترین وظیفه آن خدمات رسانی به شهروندان است. در مواردی این نهاد، در ایفای وظایف خود به شهروندان مسبب بروز خساراتی می‎...