وظایف صندوق تامین خسارات‌ بدنی چیست؟

صندوق تامین خسارات بدنی چیست؟  به عبارت ساده صندوق تامین خسارات بدنی وظیفه پوشش دادن و پرداخت آن دسته از هزینه‌هایی است که امکان پرداخت آن به نحو دیگر...
اسقاط کافه خیارات در حقوق دارای اهمیت بالایی است و یکی از مزایای اسقاط کافه خیارات، حفظ استحکام قراردادها است

مفهوم اسقاط  کافه خیارات

 اسقاط کافه خیارات یک اصطلاح حقوقی است که به منظور حفظ قوام و استحکام قراردادها مورد استفاده قرار می‌گیرد. با اضافه کردن این اصطلاح به یک قرارداد، امک...