- خدمات تخصصی به صاحبان کسب و کار

- استراتژی ما

معرفی موسسه حقوقی اندیشه

 

موسسه حقوقی اندیشه با تیمی از وکلای با سابقه و مشاورین حقوقی و مالیاتی متخصص از سال ۱۳۹۴ تاسیس شد و طی این سالها به بسیاری از شرکتهای داخلی و بین المللی و همچنین افراد مشاوره و خدمات حقوقی ارائه می‌دهد. موکلین ما را طیف گسترده‌ای از شرکت‌های بین المللی، شرکت‌های داخلی و نیز افراد تشکیل می دهند. ما بر اساس سنجش نیز شما بهترین و مقرون به صرفه‌ترین راهکار حقوقی را برای شما فراهم می‌آوریم. 

 

ادامه مطلب  

 

نحوه ارزیابی پرونده ها و مشاوره حقوقی در اندیشه 

وکلای ما ابتدا پرونده، مدارک و اسناد و اظهارات شما را بررسی می کنند و ارزیابی خود نسبت به پرونده به همراه پیشنهاد راه حل های حقوقی موجود، بررسی ریسک ها و نیز درصد تقریبی موفقیت پرونده رابه شما اعلام می کنند.

* لازم به توضیح است که در صورت ارجاع و قبولی وکالت پرونده مبلغ ابتدایی ارزیابی پرونده از مجموع حق الوکاله حذف خواهد شد.

 

ادامه مطلب 

 

هزینه های دادرسی چیست و پرداخت آن به چه صورت است؟  

برای شروع طرح هر دعوی در مراجع قضایی مراجعه کننده می بایست مبلغی را به  مراجع صالح به رسیدگی قضایی به عنوان هزینه داردسی بپردازد و در صورت پرداخت این هزینه رسیدگی آغاز میشود ، مگر در مورادی که اعسار از پرداخت( که درخواست آن باید به دادگاه صالح تقدیم گردد) به تایید دادگاه رسیده باشد.

 

 

 

ما برای پرسش‌های حقوقی شما پاسخ داریم

عموما دیتا – Data یا داده ها مورد حمایت قانونگذار قرار نمی گیرند اما این موضوع استثنئاتی نیز دارد که در رشته نوشتارهای این موسسه به آن می پردازیم.

8 نفر تاریخ : 9/22/2021 11:51:57 AM

عموما دیتا – Data یا داده ها مورد حمایت قانونگذار قرار نمی گیرند اما این موضوع استثنئاتی نیز دارد که در رشته نوشتارهای این موسسه به آن می پردازیم.

10 نفر تاریخ : 9/20/2021 12:09:48 PM

اخبار زیادی در خصوص سرقت آثار علمی و تبعات آن شنیده اید. در رشته نوشتارهای این موسسه، برآنیم که به ارکان و تبعات حقوقی آن بپردازیم.

25 نفر تاریخ : 9/15/2021 10:13:00 AM

نکات حقوقی

  • عموما دیتا – Data یا داده ها مورد حمایت قانونگذار قرار نمی گیرند اما این موضوع استثنئاتی نیز دارد که در رشته نوشتارهای این موسسه به آن می پردازیم. حمایت قانونی از داده های آزمایشگاهی - بخش دوم
  • عموما دیتا – Data یا داده ها مورد حمایت قانونگذار قرار نمی گیرند اما این موضوع استثنئاتی نیز دارد که در رشته نوشتارهای این موسسه به آن می پردازیم. حمایت قانونی از داده های آزمایشگاهی - بخش اول
  • اخبار زیادی در خصوص سرقت آثار علمی و تبعات آن شنیده اید. در رشته نوشتارهای این موسسه، برآنیم که به ارکان و تبعات حقوقی آن بپردازیم. سرقت علمی - بخش سوم
  • اخبار زیادی در خصوص سرقت آثار علمی و تبعات آن شنیده اید. در رشته نوشتارهای این موسسه، برآنیم که به ارکان و تبعات حقوقی آن بپردازیم. سرقت علمی - بخش دوم
  • اخبار زیادی در خصوص سرقت آثار علمی و تبعات آن شنیده اید. در رشته نوشتارهای این موسسه، برآنیم که به ارکان و تبعات حقوقی آن بپردازیم. سرقت علمی - بخش اول
  • مجوزهای اجباری بهره برداری در اموال فکری اعم از ادبی وهنری و صنعتی صادر می گردد. در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم که به جهات اعطای این مجوزها بپردازیم. صدور مجوزهای بهره برداری اجباری - بخش سوم
  • مجوزهای اجباری بهره برداری در اموال فکری اعم از ادبی وهنری و صنعتی صادر می گردد. در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم که به جهات اعطای این مجوزها بپردازیم. صدور مجوز بهره برداری اجباری - بخش دوم
  • مجوزهای اجباری بهره برداری در اموال فکری اعم از ادبی وهنری و صنعتی صادر می گردد. در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم که به جهات اعطای این مجوزها بپردازیم. صدور مجوز بهره برداری اجباری - بخش اول