- خدمات تخصصی به صاحبان کسب و کار

- استراتژی ما

معرفی موسسه حقوقی اندیشه

 

موسسه حقوقی اندیشه با تیمی از وکلای با سابقه و مشاورین حقوقی و مالیاتی متخصص از سال ۱۳۹۴ تاسیس شد و طی این سالها به بسیاری از شرکتهای داخلی و بین المللی و همچنین افراد مشاوره و خدمات حقوقی ارائه می‌دهد. موکلین ما را طیف گسترده‌ای از شرکت‌های بین المللی، شرکت‌های داخلی و نیز افراد تشکیل می دهند. ما بر اساس سنجش نیز شما بهترین و مقرون به صرفه‌ترین راهکار حقوقی را برای شما فراهم می‌آوریم. 

 

ادامه مطلب  

 

نحوه ارزیابی پرونده ها و مشاوره حقوقی در اندیشه 

وکلای ما ابتدا پرونده، مدارک و اسناد و اظهارات شما را بررسی می کنند و ارزیابی خود نسبت به پرونده به همراه پیشنهاد راه حل های حقوقی موجود، بررسی ریسک ها و نیز درصد تقریبی موفقیت پرونده رابه شما اعلام می کنند.

* لازم به توضیح است که در صورت ارجاع و قبولی وکالت پرونده مبلغ ابتدایی ارزیابی پرونده از مجموع حق الوکاله حذف خواهد شد.

 

ادامه مطلب 

 

هزینه های دادرسی چیست و پرداخت آن به چه صورت است؟  

برای شروع طرح هر دعوی در مراجع قضایی مراجعه کننده می بایست مبلغی را به  مراجع صالح به رسیدگی قضایی به عنوان هزینه داردسی بپردازد و در صورت پرداخت این هزینه رسیدگی آغاز میشود ، مگر در مورادی که اعسار از پرداخت( که درخواست آن باید به دادگاه صالح تقدیم گردد) به تایید دادگاه رسیده باشد.

 

 

 

ما برای پرسش‌های حقوقی شما پاسخ داریم

در مالکیت فکری، نشان های تجاری معنایی عام دارد و حمایت قانونی از آن در بسترهای اطلاع رسانی پیش بینی شده است. در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم به تعریف این مفهوم، مصادیق آن و حمایت حقوقی از این موضوع در فضای اطلاع رسانی مجازی بپردازیم.

15 نفر تاریخ : 11/24/2021 11:52:49 AM

در مالکیت فکری، نشان های تجاری معنایی عام دارد و حمایت قانونی از آن در بسترهای اطلاع رسانی پیش بینی شده است. در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم به تعریف این مفهوم، مصادیق آن و حمایت حقوقی از این موضوع در فضای اطلاع رسانی مجازی بپردازیم.

25 نفر تاریخ : 11/15/2021 11:42:39 AM

در مالکیت فکری، نشان های تجاری معنایی عام دارد و حمایت قانونی از آن در بسترهای اطلاع رسانی پیش بینی شده است. در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم به تعریف این مفهوم، مصادیق آن و حمایت حقوقی از این موضوع در فضای اطلاع رسانی مجازی بپردازیم.

44 نفر تاریخ : 11/8/2021 12:00:09 PM

نکات حقوقی

  • در مالکیت فکری، نشان های تجاری معنایی عام دارد و حمایت قانونی از آن در بسترهای اطلاع رسانی پیش بینی شده است. در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم به تعریف این مفهوم، مصادیق آن و حمایت حقوقی از این موضوع در فضای اطلاع رسانی مجازی بپردازیم. نشان های تجاری - بخش سوم
  • در مالکیت فکری، نشان های تجاری معنایی عام دارد و حمایت قانونی از آن در بسترهای اطلاع رسانی پیش بینی شده است. در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم به تعریف این مفهوم، مصادیق آن و حمایت حقوقی از این موضوع در فضای اطلاع رسانی مجازی بپردازیم. نشان های تجاری - بخش دوم
  • در مالکیت فکری، نشان های تجاری معنایی عام دارد و حمایت قانونی از آن در بسترهای اطلاع رسانی پیش بینی شده است. در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم به تعریف این مفهوم، مصادیق آن و حمایت حقوقی از این موضوع در فضای اطلاع رسانی مجازی بپردازیم. نشان های تجاری - بخش اول
  • واژه R & D مخفف کلمات Research and Develop است که نقشی اساسی در تولیدات محصولات دارویی ایفاء می کند. در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم که به حمایت قانونی در این موضوع بپردازیم. R & D و مالکیت فکری - بخش دوم
  • واژه R & D مخفف کلمات Research and Develop است که نقشی اساسی در تولیدات محصولات دارویی ایفاء می کند. در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم که به حمایت قانونی در این موضوع بپردازیم. R &D و مالکیت فکری - بخش اول
  • متقاضی استفاده از فناوری با دریافت مجوز بهره برداری و در ازای پرداخت رویالتی، موفق به عرضه کالا یا خدمات به بازار می گردد. در برخی مواقع پیش آمده که مجوزدهنده و مجوزگیرنده بازاری مشترک دارند و " با هم فروشی" واقع می گردد. از منظر برخی از حقوقدانها، این موضوع از مصادیق ضد رقابتی است که در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم که به این موضوع بپردازیم. " باهم فروشی" در اعطای مجوز بهره برداری - بخش دوم
  • متقاضی استفاده از فناوری با دریافت مجوز بهره برداری و در ازای پرداخت رویالتی، موفق به عرضه کالا یا خدمات به بازار می گردد. در برخی مواقع پیش آمده که مجوزدهنده و مجوزگیرنده بازاری مشترک دارند و " با هم فروشی" واقع می گردد. از منظر برخی از حقوقدانها، این موضوع از مصادیق ضد رقابتی است که در رشته نوشتارهای این موسسه برآنیم که به این موضوع بپردازیم. "باهم فروشی" در اعطای مجوز بهره بردرای - بخش اول
  • عموما دیتا – Data یا داده ها مورد حمایت قانونگذار قرار نمی گیرند اما این موضوع استثنئاتی نیز دارد که در رشته نوشتارهای این موسسه به آن می پردازیم. حمایت قانونی از داده های آزمایشگاهی - بخش دوم