قرارداد گود برداری ساختمان

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 4 صفحه
نوع قرارداد: پیمانکاری

توضیحات

دانلود قرارداد گود برداری

موضوع قرارداد:

موضوع این قرارداد عبارت است از خاک برداری و حمل خاک به آدرس ……………… خاک برداری در کارگاه ساختمانی به شماره …………………….. به آدرس …………………………. انجام خواهد شد.

نقشه ساختمان  به این قرارداد پیوست می شود.

مقصد خاک به این قرارداد پیوست می شود.