قرارداد پیمانکاری گچ کاری ساختمان

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 5 صفحه
نوع قرارداد: پیمانکاری

توضیحات

دانلود قرارداد پیمانکاری گچ کاری ساختمان

موضوع قرارداد :

انجام گچ کاری و سفید کاری ……….. دستگاه آپارتمان به متراژ ……………… متر مربع؛ گچ کاری مطابق با نقشه ها و دستورالعمل هایی انجام خواهد گرفت که به پیمانکار ارائه شده است.