قرارداد پیش فروش آپارتمان

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 4 صفحه
نوع قرارداد: خرید و فروش

توضیحات

دانلود قرارداد پیش فروش آپارتمان

قرارداد ذیل مستند به ماده 10 قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها ، اصل الزام آور بودن قراردادها و همچنین مقررات حاکم بر عقد بیع تهیه شده و پس از امضای آن برای طرفین لازم الاجرا است.