قرارداد خرید میلگرد

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 4 صفحه
نوع قرارداد: خرید و فروش

توضیحات

دانلود قرارداد خرید میلگرد

موضوع این قرارداد از قرار مطالب ذیل است :

خرید میلگرد و تیرآهن به تعداد …………………………………… و به تفکیک ………………………. عدد میلگرد …………………………. و ……………………….. عدد تیرآهن