قرارداد استخدام نگهبان

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 3 صفحه
نوع قرارداد: خدمات

توضیحات

دانلود قرارداد استخدام نگهبان

موضوعات این قرارداد به شرح ذیل است:

  • نگهبانی از ساختمان شماره ………… آدرس ثبتی …………….. ( نگهبانی شامل حفاظت از مشاعات ساختمان و محوطه جلوی آن است )
  • نظافت ساختمان شامل : پله ها ، پاگردها ، پارکینگ ، حیاط ، پشت بام و راهرو می شود.

در صورتیکه ساختمان دارای مجموعه ورزشی از جمله استخر و سالن ورزشی باشد تعمیر و نگه داری استخر و وسایل ورزشی از جمله وظایف نگهبان / سرایدار نیست ولی محیط آن ها مشمول عنوان مشاعات است و از جمله موضوعات این قرارداد.