قرارداد استخدام مربی مهد کودک

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 4 صفحه
نوع قرارداد: خدمات

توضیحات

دانلود قرارداد استخدام مربی مهد کودک

موضوع قرارداد عبارت است از انجام کلیه امور مرتبط با شغل مربی گری کودکان حاضر در مهدکودک مطابق با انتظارات کارفرما .(وظایف و تعهدات مربی در قرارداد، ذکر و پیوست شده است).