قرارداد استخدام راننده شرکت

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 3 صفحه
نوع قرارداد: استخدام

توضیحات

دانلود قرارداد استخدام راننده شرکت

حمل تعداد ………… کارگر/ کارگرشرکت ………….. از در منزل تا در شرکت و تحویل آن ها به شرکت راس ساعت ………….. و بازگرداندن آن ها به آدرس منزل پس از تعطیل شدن شرکت در ساعت ………. .