قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 4 صفحه
نوع قرارداد: خرید و فروش

توضیحات

دانلود قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان

موضوع قرارداد و محل انجام آن:

کلیه عملیات تخریب ساختمان …………..(نام آن) به نشانی …………… شماره ثبتی……………. پلاک ……… و همچنین دسته بندی و چیدمان آجرها و آهن آلات سالم حاصل از فرآیند تخریب.