قرارداد اجاره جرثقیل

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 4 صفحه
نوع قرارداد: پیمانکاری

توضیحات

دانلود قرارداد اجاره جرثقیل

موضوع این قرارداد اجاره یک دستگاه جرثقیلبرای مدت [تعداد] روز یا مدت [تعداد] ساعت در هفته و در طی بازه زمانی [تعداد] ماه است.