قرارداد کاشی کاری

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 4 صفحه
نوع قرارداد: پیمانکاری

توضیحات

دانلود قرارداد کاشی کاری

موضوع قرارداد:

نصب کاشی ، سرامیک و سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی در……….  سرویس بهداشتی دستگاه آپارتمان ، به متراژ …………

نوع کاشی ، سرویس های بهداشتی و قیمت آن به این قرارداد پیوست می شود.