قرارداد پذیرش در کلینیک ترک اعتیاد

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 4 صفحه
نوع قرارداد: پذیرش بیمار

توضیحات

دانلود قرارداد پذیرش در کلینیک ترک اعتیاد

موضوع این قرارداد عبارت است از موارد ذیل :

  • اسکان بیمار برای سم زدایی مطابق بر پروتکول های حاکم بر کلینیک های درمان اعتیاد برای مدت ………. روز
  • مشاوره اعتیاد ومشاوره برای  پیشگیری عود مجدد
  • مشاوره کاهش آسیب در صورت نیاز
  • آموزش خانواده
  • هدایت گروه و انجام گروه درمانی
  • مشاوره پیش و پس از آزمون HIV وسایر بیماری های عفونی
  • خدمات مدکاری اجتماعی