قرارداد استخدام منشی مطب

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 5 صفحه
نوع قرارداد: استخدام

توضیحات

دانلود قرارداد استخدام منشی مطب

موضوع قرارداد عبارتست از انجام خدمات  در سمت پذیرشگر و دستیار پزشک  بصورت ساعتي و بر اساس وظائف محوله با عنوان شغل …………………………. طبق شرح وظائف ابلاغي.