قرارداد استخدام روان پزشک

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 3 صفحه
نوع قرارداد: استخدام

توضیحات

دانلود قرارداد استخدام روان پزشک

موضوع این قرارداد عبارت است از ارائه خدمات روان پزشکی ( مشاوره ، تجویز و نظارت بر درمان ) در مرکز ترک اعتیاد ………………