قرارداد استخدام مربی ورزشی

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 4 صفحه
نوع قرارداد: خدمات

توضیحات

دانلود قرارداد استخدام مربی ورزشی

موضوع قرارداد عبارت است از عضویت مربی در باشگاه  و انجام کلیه امور مرتبط با شغل مربی ورزشی مطابق با انتظارات کارفرما .(وظایف و تعهدات مربی در قرارداد، ذکر و پیوست شده است).