قرارداد استخدام پرسنل خدماتی

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 4 صفحه
نوع قرارداد: خدمات

توضیحات

دانلود قرارداد استخدام پرسنل خدماتی

موضوع قرارداد به شرح ذیل است :

  • موضوع قرارداد عبارت است از انجام کلیه امور خدماتی مرتبط با سمت شغلی نظافتچی در محل انجام کار مطابق با مفاد این قرارداد ، شرح وظایف نظافتچی محصور به موارد زیر است:
  • نظافت کلیه ساختمان ها و راه پله های واحدهای کارفرما به صورت منظم و دوره ای .
  • نظافت و ضد عفونی کردن کامل ابزار و تجهیزات واحد های مذکور.
  • نظافت کامل سرویس های بهداشتی .
  • شستشو  و نظافت کامل شیشه ها به صورت دوره ای و سایر وظایفی که شفاها یا به صورت کتبی به نظافتچی ابلاغ می شود.