قرارداد پیمانکاری محوطه سازی

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 6 صفحه
نوع قرارداد: پیمانکاری

توضیحات

دانلود قرارداد پیمانکاری محوطه سازی

موضوع قرارداد:

  • موضوع قرارداد حاضر عبارت است از محوطه سازی زمینی به ابعاد….. در …… متر مربع