قرارداد استخدام مددکار

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 3 صفحه
نوع قرارداد: خدمات

توضیحات

دانلود قرارداد استخدام مددکار

موضوع قرارداد عبارت از موارد ذیل است :

  • ارائه خدمات مددکاری به مددجویان ساکن در کلینیک
  • شناسایی مواردی که نیازمند بررسی میدانی ازجمله بازدید از محل زندگی و کار دارند
  • همکاری با کادر درمان در طی پروسه درمان
  • برقراری جلسات با نزدیکان ( همسر/ والدین ) مدد جو