قرارداد اجرای گچ و خاک و سفیدکاری ساختمان

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 4 صفحه
نوع قرارداد: پیمانکاری

توضیحات

دانلود قرارداد اجرای گچ و خاک و سفیدکاری ساختمان

موضوع قرارداد: اجرای کلیه عملیات گچ و خاک و سفیدکاری و اجرای ابزار زنی طبق دیتیل و نقشه های ارائه شده به پیمانکار.