قرارداد اجاره و رهن محل کسب و پیشه

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 5 صفحه
نوع قرارداد: اجاره

توضیحات

دانلود قرارداد اجاره و رهن محل کسب و پیشه

موضوع قرارداد:

  • مورد اجاره عبارت است از اجاره شش دانگ ………………………….. که مشخصات ثبتی آن به قرار ذیل است.