قرارداد با پلتفرم فروش غذا

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 3 صفحه
نوع قرارداد: خدمات

توضیحات

دانلود قرارداد با پلتفرم فروش غذا

موضوع این قرارداد عبارت است از:

  • ارائه محصولات خوراکی تهیه کننده در پلت فرم متعلق به عرضه کننده.

این ارائه می تواند شامل یک محصول یا تمامی محصولاتی باشد که تهیه کننده تولید می کند. در صورتیکه محصولات تولید کننده متفاوت باشد عرضه ذیل عنوان های متفاوتی انجام می شود ، دراینصورت مبلغ قرارداد تغییر نمی کند.