قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 7 صفحه
نوع قرارداد: ارائه خدمات

توضیحات

دانلود قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور

موضوع قرارداد:

  • سرویس و نگهداری و انجام کلیه تعمیرات احتمالی دستگاه آسانسور به ظرفیت ……….. نفر