قرارداد استخدام دندانپزشک

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 4 صفحه
نوع قرارداد: استخدام

توضیحات

دانلود قرارداد استخدام دندانپزشک

موضوع قرارداد:

این قرارداد به منظور انجام خدمات دندانپزشکی از سوی دندانپزشک در کلینیک/ درمانگاه …………………. به آدرس …………………………منعقد شد.