قرارداد اجاره صندلی آرایشگاه

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 4 صفحه
نوع قرارداد: اجاره

توضیحات

دانلود قرارداد اجاره صندلی آرایشگاه

موضوع قرارداد:

موضوع این قرارداد عبارتست از اجاره صندلی آرایشگاه …………….به نشانی…………..دارای پلاک ثبتی به شماره …………….