قراردادها

مطابق با ماده 183 قانون مدنی عقد به معنای تعهدی است که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر به عهده می‌گیرند، فارق از اشکالاتی که بر این تصور ممکن است وارد باشد، مفهوم عقد تعهد دو جانبه یا چند جانبه را در بر می‌گیرد. در حقیقت هریک از عقود معین یکی از قالب‌هایی هستند که اطراف یک تعهد در آن قالب به موارد مورد توافق خود شکل می‌دهند.

اگر این تعریف از عقد مورد قبول همگان باشد، یک قرارداد حقوقی نماد خارجی و ملموس عقد است به این شکل که طرفین با تنظیم قرارداد حقوقی اراده خود را از شکل توافق انتزاعی ویا شفاهی خارج می‌کنند وآن را به شکل یک سند قابل اجرا در می‌آورند.

اهمیت تنظیم قرارداد

با درج این تعریف تنظیم یک قرارداد از چند جهت اهمیت شایانی دارد:
  • با مکتوب کردن موارد مورد توافق دو طرف، یک توافق از جنبه انتزاعی خارج می‌شود و به راحتی قابل اثبات و اجرا می‌شود.
  • تنظیم یک قرارداد مناسب، سود و زیان هرکدام از طرفین را به راحتی مشخص می‌کند و این نکته باعث می‌شود تا افراد در هنگام تقسیم سود و زیان مربوط به یک فعالیت تجاری، اختلاف کمتری بایکدیگر داشته باشند. هم چنین تنظیم یک قرارداد اصولی حقوق و تعهدات هرکدام از طرفین یک قرارداد را به روشنی بازگو می‌کند که این امر نیز کمک به شفاف‌تر شدن فضای روابط بین اشخاص می‌شود.
  • در بعضی از موارد عقود معین، جنبه شکلی دارند به این معنا که اثبات وجود عقد تنها از طریق یک قرارداد امکان پذیر است.
  • وجود یک قرارداد امکان الزام افراد به مفاد تعهدات مورد توافقشان را بسیار راحت می‌کند، گرچه اصل آزادی قراردادها (ماده 10 قانون مدنی). اصل شفاهی بودن قراردادها، توافقات شفاهی را نیز معتبر و قابل اجرا دانسته است، ولی نمی‏توان منکر این نکته بود که با وجود یک قرارداد مدون که مطابق با قوانین و اصول حقوقی تنظیم شده است، اثبات وجود یک تعهد و تکلیف قراردادی را بسیار راحت می‌کند.

با نظر به موارد بالا، تنظیم یک قرارداد موافق با اصول و مقررات حقوقی و یا بازنگری یک قرارداد به نحوی که با اصول و قواعد حقوقی جاری منطبق باشد و نفع طرفین را به شکل معقولی در نظر بگیرد اولین گام در راه یک رابطه تجاری است.

زبان و اصطلاحات  قرارداد نویسی

با توجه به تخصصی بودن زبان و اصطلاحات  قرارداد نویسی و حساسیت بسیار زیاد انتخاب واژگان مناسب برای توصیف تعهدات و حقوق هریک از طرفین یک قرارداد، ارجاع امر تنظیم یا بازنویسی یک قرارداد به یک تیم حقوقی مجرب از وکلا و حقوقدانان اولین گام در راه دستیابی به توافق جامع و مانع به گونه ای که به راحتی قابل اثبات و اجرا باشد، می‌باشد.

موسسه حقوقی اندیشه باوران امین، با بهره گیری از کادر مجرب متشکل از وکلا و حقوقدانان خبره، آماده است تا خدمات حقوقی خود را در در زمینه قرارداد نویسی وبازنگری قراردادهای حقوقی در اختیار هم وطنان عزیز در داخل یا خارج کشور قراردهد. اعضای تیم حقوقی این موسسه با داشتن سالها تجربه در زمینه ارائه خدمات حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی چه در داخل و چه در خارج از ایران، آماده ارائه خدمات خود در زمینه تنظیم قرارداد چه به صورتی حضوری و چه به صورت آنلاین می‌باشد.