صدور حکم نکاح و شرایط تنفید آن

حکم نکاح یا قباله ازدواج,  سندی است عادی  و با ثبت در دفاتر رسمی, سند رسمی محسوب می گردد که عموما با اهداف اقتصادی, حقوقی و … ثبت می گردد. منطبق بر ماده 31 قانون ثبت احوال,  حوزه‌های کنسولی نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به منزله دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق بوده و با اخذ مدارک لازم, اقدام به ثبت ازدواج در دفاتر مربوطه می نمایند. ازدواج و رجوع ایرانیان در خارج از کشور باید به وسیله کنسولگریهای مربوط در دفاتری که از طرف ثبت احوال تهیه می شود ثبت و حداکثر هریک ماه یکبار وقایع از طریق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده شود. از آنجایی‌ که روند ثبت ازدواج اتباع جمهوری اسلامی ایران با اتباع خارجی در داخل کشور زمانبر است به کلیه هموطنان مقیم خارج از کشور که برای اقامت کوتاه مدت به ایران سفر می‌کنند, یادآوری می‌شود چنانچه قصد ثبت ازدواج خود با همسر خارجی را در ایران داشته و مدت محدودی دارند, می‌توانند نزد نمایندگی‌های سیاسی و یا کنسولی محل اقامت خود در خارج از کشور,  اقدام به ثبت ازدواج نموده و سپس به ایران سفر کنند. در غیر این صورت طی کلیه مراحل زمانبر قانونی در داخل کشور,  الزامی است

انواع نکاح خارج از ایران

نکاح در خارج از کشور بر حسب اینکه زوجین هر دو ایرانی یا یکی از آنها تبعه خارجی باشند به سه نوع تقسیم می‌شوند:

نکاح مرد و زن ایرانی: منع و محدودیت قانونی ندارد.

نکاح زن ایرانی با اتباع خارجی: طبق قوانین مدنی ایران,  زن ایرانی اجازه ثبت ازدواج با اتباع خارجی را ندارد مگر اینکه  اجازه کتبی دولت (پروانه زناشویی صادر شده از سوی وزارت کشور) را کسب نموده باشد. دفاتر  اسناد رسمی ازدواج  بدون گرفتن پروانه مذکور,  حق ثبت ازدواج را ندارند.

نکاح مرد ایرانی و اتباع خارجی: در ازدواج مرد ایرانی و اتباع خارجی دریافت پروانه زناشویی الزامی نیست و تابعیت ایرانی پس از عقد و ثبت ازدواج به زن داده می‌شود .

سخن آخر

منطبق بر ماده ۹۸۷ قانون مدنی,  ازدواج زنان مسلمان ایرانی با مرد غیرمسلمان می تواند باعث محدود کردن حق مالکیت آنان در اموال غیرمنقول گردد.

 پس از ثبت ازدواج, ورود و خروج زوجه فقط با پاسپورت ایرانی امکانپذیر است.