مصادیق اسرار تجاری در کسب و کار

مصادیق اسرار تجاری در کسب و کار

تعیین مصادیق اسرار تجاری به دلیل ویژگی پنهان آن، با دشواری هایی مواجه است و یکی از مهمترین بسترهای تجاری آن، کسب و کار است. در این مطلب به مصادیق مشهور در زمینه کسب و کار پرداختیم.

مدت زمان لازم برای مطالعه این مطلب : 3 دقیقه

مفهوم کسب و کار چیست؟

کسب و کار معادل فارسی Business  است. اطلاعات کسب و کار، Business Information  به مجموعه اطلاعات سازمانی در ارائه کالا یا خدمات به مصرف کننده  یا مشتری، گفته می‎شود. حفاظت از این دسته از اطلاعات، نقش مهمی در حمایت از نظام سرمایه داری ایجاد می کند چراکه در اغلب مواقع افشاء اطلاعات مذکور باعث از دست دادن سود تجاری دارنده اطلاعات می‎شود .

بیشتر بدانیم :

حقوق اسرار تجاری 

مصادیق اسرار تجاری در حیطه کسب و کار

اطلاعات کسب و کار، دلیل اصلی سودآوری موسسات تجاری محسوب می‎شود. در مواقعی ریسک افشاء اطلاعات بالاست و به همین دلیل، دارندگان بنگاه های تجاری در پی حمایت قانونگذار در قالب اسرار تجاری هستند. از نمونه های این اطلاعات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

طرح‌های تجاری  Business Plans :

عموما به طرحها و راهبردهای کلی موسسات گفته می‎شود. هدف از آن ساماندهی فعالیت موسسه و پیش بینی و استفاده از فرصت های تجاری است. شرط حمایت از این طرحها، وجود ویژگی منحصر به فرد و بدیل بودن آنهاست. برای مثال، تحقیقات انجام شده در انتقال تجارب به مناطقی با پتانسیل بالا و نیروی انسانی ارزانتر که بین شرکت های بازرگانی شناخته شده نیست، از نمونه های طرحهای تجاری قابل حمایت تحت نظام “اسرار” است.

طرح های بازاریابی  Marketing Plans  : عبارت است از جزئیاتی که با هدف توسعه بازار طراحی شده و در رویه قضایی در زمره اسرار تجاری قرار می گیرند. لازم به یادآوری است که طرحهای تبلیغاتی تا قبل از افشاء مشمول اسرار تجاری می شوند و بعد از آن در زمره ایده، قرار می گیرد که اصولا قابل حمایت نیست.

شیوه های انجام تجارت  Business Methods : عبارت است از فنون بازاریابی و تمهیدات مالی و .. . برای مثال ارائه طرح های جدید برای فروش کالا، مشمول این اطلاعات است.

جزئیات قراردادهای اجتماعی : مفاد قراردادهای توسعه فعالیت شرکت از جمله این اطلاعات است. همیشه قبل از ارائه مفاد قراردادی به طرف مقابل، قرارداد محرمانگی منعقد شده و تعهد به رازداری در آن الزام آور است.

فرصت های جدید شغلی  New business Opportunities : برای مثال اطلاعات مربوط به بنگاه های تجاری که در حال ورشکستگی هستند نیز مشمول اسرار تجاری است.

اطلاعات مالی و فروش : اطلاعاتی که مبین تعاملات مالی بنگاه های اقتصادی است و بدین وسیله تجارت مذکور، مدیرت می‌شود. اطلاعات مربوط به تخمین فروش کالا یا خدمات نیز همین ویژگی را دارد.

فراگردها : فراگردها به اطلاعات فهرست شده گفته می‎شود. از پر اهمیت ترین این فهرست ها می توان به فهرست مشتریان، پایگاه داده ها اشاره کرد. رویه‎ی قضایی رای به منع استفاده خوانده، در دعاوی که خوانده از فهرست مشتریان کارفرمای سابق خود در فروش کالای کارفرمای فعلی خود استفاده کرده، صادر کرده است. لازم به یادآوری است فهرست مشتریانی در زمره اسرار قرار می گیرند که بالفعل باشند و بالقوه بودن آن ارزشی اقتصادی ندارد.

عنوان مجرمانه

با توضیحات فوق می توان نتیجه گرفت که در صورت استفاده از موارد بیان شده در حقوق کسب وکار، کارفرما محق در تنظیم دادخواست ” نقض حقوق ناشی از اسرار تجاری ” است چراکه هریک از اطلاعات با افشاء آن به کارمند ماهیت محرمانگی و سری بودن خود را از دست می دهند. اما حقوق برآمده از آن همچنان ناشی از “اسرار تجاری” است و قابلیت پیگرد قانونی دارد.

گردآورنده  : مریم مهردوست