نگهداری حیوان در آپارتمان جرم است

نگهداری حیوان در آپارتمان جرم است؟

در این مطلب به بررسی قوانین و جرم انگاری مربوط به نگهداری حیوان در آپارتمان، شرایط و نحوه ی شکایت از فرد خاطی پرداختیم.

زمان لازم برای مطالعه این مطلب : 4 دقیقه 

با گسترش شهرنشینی، دیگر کمتر شاهد خانه های تک خانوار هستیم و رو به روز بر تعداد آپارتمان های چندواحدی و مجتمع ها به ویژه در شهرهای بزرگ افزوده می‎شود. این نوع سبک زندگی اگرچه ممکن است مزایایی داشته باشد اما از جنبه هایی برای ساکنین محدودیت ایجاد می‎کند. به این ترتیب که پیش از هر تصمیم باید در نظر داشت که آیا سایر همسایه ها و واحدهای آپارتمان دچار مشکل می‎شوند؟ آیا تصمیم جدید ما باعث آزار و اذیت دیگر ساکنین خواهد شد؟

بخشی از پرونده های مطرح در مراجع قضایی، مربوط به شکایت همسایگان است که با افزایش آپارتمان نشینی، به مشکلی بزرگ تبدیل شده‎است. بنابراین لازم است آگاهی شهروندان را نسبت به حقوق شهروندی و سایر قوانین آپارتمان نشینی  بالا ببریم. یکی از مشکلات اغلب آپارتمان ها، در خصوص اصول نگهداری از حیوانات خانگی، مانند سگ و گربه و خروس، در آپارتمان است.

 در آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها، در فصل دوم، در تبصره ماده سه این آیین نامه، در این خصوص، توضیح داده شده و نگهداری حیوانات، در قسمت های مشترک یا مشاع را ممنوع کرده است. یعنی اگر شخصی در آپارتمان خود، یا در قسمت های مشاع، اقدام به نگهداری حیوانات و ایجاد مزاحمت کند، می توان اقدام به شکایت کرد.

آیا نگهداری حیوانات در آپارتمان، جرم است؟ نحوه شکایت از نگهداری حیوانات در اپارتمان، یا صدای سگ و خروس و ایجاد مزاحمت چگونه است؟ در ادامه این مطلب به بررسی و توضیح این موضوع پرداختیم.

آیا نگهداری حیوانات در اپارتمان جرم است؟

در پاسخ به جرم شناختن نگهداری حیوانات در آپارتمان و وجود صدای سگ و خروس،  بایدگفت این موضوع، کاملا به نوع حیوان نگهداری شده و شرایطی از قبیل در خطر افتادن بهداشت عمومی، برهم زدن نظم و امنیت در آپارتمان، ایجاد سر و صدا، ایجاد مزاحمت و سایر مواردی از این نوع، بستگی دارد.

در صورت ایجاد مزاحمت ناشی از صدای سگ و خروس، نگهداری از برخی حیوانات ممنوعه (سوسمار، سگ، خرگوش و سایر موارد مندرج در قانون)، همسایگان می توانند با رعایت مراحل و نحوه شکایت از نگهداری حیوانات در اپارتمان، اقدام به شکایت کنند.

طبق تبصره ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها ” گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیا دیگر، و همچنین نگهداری حیوانات در قسمت های مشاع، ممنوع است.”

نحوه شکایت از نگهداری حیوانات در اپارتمان

در خصوص جرم بودن نگهداری برخی از حیوانات در اپارتمان، توضیح دادیم و گفتیم که در صورت وجود شرایط قانونی، قابل پیگیری و شکایت است. شکایت از صدای سگ و خروس، اگر تحت عنوان مزاحمت همسایه صورت گیرد، مجازات مزاحمت همسایه را در پی خواهد داشت.

اولین و بهترین پیشنهاد گفتگو و حل مشکل از طریق مذاکره است. ولی  در صورت عدم تمایل طرفین، بر مصالحه و حل مسالمت آمیز مساله، شاکی حق شکایت به مراجع قضایی را دارد.

ارسال اظهارنامه قضایی: ارسال اظهارنامه، به معنای شکایت نیست بلکه فقط شبیه به یک هشدار به فرد خاطی است. این اظهارنامه، قابلیت ارائه در دادگاه را خواهد داشت و می تواند بر تصمیم قاضی در صدور رای، تاثیر گذار باشد.

تماس با مامورین کلانتری: . صورت جلسه کلانتری، می تواند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، به دادگاه، ارائه شود.

تهیه استشهادیه محلی: تنطیم یک استشهادیه و امضای آن توسط سایرین، می تواند به عنوان یکی از موارد تاثیر گذار بر تصمیم قاضی استفاده شود.

در نهایت برای تنظیم شکایت باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.

طرح صیانت از حقوق عامه و مجازات نگهداری حیوانات:

اگر طرح صیانت از حقوق عامه به تصویب شورای نگهبان برسد، چند ماده به قانون مجازات اسلامی الحاق خواهد شد. در صورت تصویب، طبق ماده 688 مکرر 1 این قانون: “واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش، حمل و نقل و گردانیدن اعم از پیاده و یا با وسیله نقلیه و نگهداری حیوانات وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک، از قبیل: کروکودیل (تمساح)، لاک پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و سایر حیوانات نجس العین و میمون، ممنوع می باشد.. ..هر یک از مرتکبین، به جزای نقدی معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری (که سالانه توسط دولت و اتحادیه های مربوطه تعیین و اعلان می گرددد) و نیز، ضبط حیوان مربوطه، محکوم می گردند.”