دریافت گواهی تجرد

گواهی تجرد چیست؟

گواهی تجرد چیست و چه کاربردی دارد؟ برای دریافت گواهی تجرد باید چه مدارکی داشته باشیم و به کجا مراجعه کنیم؟ در این مطلب به بررسی این موضوع پرداختیم.

گواهی تجرد چیست؟

گواهی تجرد، گواهی است مبنی برتایید آنکه صاحب شناسنامه، سابقه ازدواج نداشته یا ازدواج واقع شده، منجر به جدایی بر اثر طلاق، فسخ نکاح، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده یا نه.

به عبارتی دیگر، گواهی تجرد، تاییدیه‌ای است که بر مبنای اطلاعات مندرج در سند سجلی شخص، صرفاً برای صاحب سند و براساس درخواست وی، برای ایرانیان عازم یا مقیم خارج از کشور صادر می شود.

دریافت گواهی تجرد
گواهی تجرد چیست؟ نحوه دریافت گواهی تجرد

نحوه دریافت گواهی تجرد به چه صورتی است؟

اشخاص می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود یا اداره سجلات و احوال شخصیه در وزارت امور خارجه (در داخل کشور) یا نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران (در خارج از کشور) درخواست صدور گواهی تجرد نمایند.

چنانچه متقاضی گواهی تجرد، مقیم داخل کشور باشد می بایست به اداره کل ثبت احوال امورخارجه، واقع در خیابان امام خمینی (ره) – نبش خیابان شیخ هادی پلاک 108 – ساختمان شماره 6 سازمان ثبت احوال یا نزدیکترین اداره ثبت احوال محل سکونت خود مراجعه کند.  

درصورتی که متقاضی گواهی تجرد، مقیم خارج از کشور باشد، می بایست به نزدیکترین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه و در خواست خود را مطرح کند. گواهی تجرد، صرفا توسط اداره کل ثبت احوال امور خارجه، ظرف یک روز صادر می گردد. صدور گواهی تجرد، منوط به ارائه اصل شناسنامه صاحب آن است.

مطالعه بیشتر:  حقوق دوران نامزدی