قرارداد اجاره پارکینگ

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 5 صفحه
نوع قرارداد: اجاره

توضیحات

دانلود قرارداد اجاره پارکینگ

موضوع قرارداد:

  • اجاره یک باب پارکینگ متعلق به موجر به پلاك ثبتی ……… جهت استفاده مستأجر براي پارك حداکثر …………………… دستگاه خودرو سبک.