حریم خصوصی در قوانین ایران

حریم خصوصی در قوانین ایران

حریم خصوصی در ایران مفهومی گنگ و مبهم است و در این مقاله قصد داریم به تعریف قانونی آن بپردازیم. حریم خصوصی در قوانین ایران حریم خصوصی و الزامات قان...
حریم خصوصی و آزادی اطلاع رسانی

حریم خصوصی و آزادی اطلاع رسانی

حریم خصوصی و حق برآن، یکی از محدودیت های فعالین حوزه رسانه محسوب می‎شود. این تعریف در مقابل آزادی بیان قرار می گیرد. قوانین و مقررات مدنی و کیفری در پ...