نقل و انتقال علامت تجاری

نقل و انتقال علامت تجاری

نقل و انتقال علائم تجاری چگونه انجام می‌شود؟ علائم تجاری در حکم اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شوند. بنابراین قابل نقل و انتقال، خرید و فروش هستند...
رویه های ضد رقابتی ادغام

رویه‌های ضد رقابتی؛ ادغام

با توجه به گسترش تجارت جهانی و بازار آزاد اقتصادی توجه‌ها به حقوق رقابت و حقوق مصرف‌کنندگان بیشتر شد و مقابله با رویه‌های ضد رقابتی از راه‌های مهم صیا...